Дворни настилки и пътеки

Подходящо избраната дворна настилка превръща дворното пространство в приветлива и красива среда за релакс и посрещане на гости. Първите насоки, свързани с избора на дворна настилка, са свързани с мястото, особеностите на терена, проекта на сградата, природните особености и личното усещане за двора на стопанина. Когато избирате дворна настилка първо трябва много добре да подберете

Прочетете още

Етапи на озеленяването

Озеленяването и оформянето на външното пространство представлява дейност, която има за цел да създаде пространства, покрити с растителност, които са допълнени от алеи, водни съоръжения и леки конструкции. При озеленяването от съществено значение е разбирането на елементите на природата, а също и тяхното съчетаване по подходящ начин. Професионалното озеленяване започва с подготвителен етап, който включва:

Прочетете още