Етапи на озеленяването

Озеленяването и оформянето на външното пространство представлява дейност, която има за цел да създаде пространства, покрити с растителност, които са допълнени от алеи, водни съоръжения и леки конструкции. При озеленяването от съществено значение е разбирането на елементите на природата, а също и тяхното съчетаване по подходящ начин. Професионалното озеленяване започва с подготвителен етап, който включва:

Прочетете още