Етапи на озеленяването

Озеленяването и оформянето на външното пространство представлява дейност, която има за цел да създаде пространства, покрити с растителност, които са допълнени от алеи, водни съоръжения и леки конструкции. При озеленяването от съществено значение е разбирането на елементите на природата, а също и тяхното съчетаване по подходящ начин.

  1. Професионалното озеленяване започва с подготвителен етап, който включва:
    • Геодезическо заснемане на терена;
    • Проект за вертикална планировка, с който се проектират настилките, площите и денивелацията;
    • Ландшафтно проектиране.
  2. Вторият и последен етап от озеленяването е изпълнителният. Осъществяването на ландшафтния проект включва редица дейности – обработка на терена, засаждане, изграждане на напоителна система, на алейна мрежа и други съоръжения.

След изграждането на зелената площ следва тя да бъде поддържана редовно и съобразно нуждите на растителните видове.