ЗА РЕКЛАМА

 

Сайтът предлага възможност за:

  • Разполагане на банери в различните секции
  • ВИП обяви – позициониране на първи места по градове и категории  в каталога на майстори и фирми

За повече детайли по отношение на конкретните  тарифи и обсъждане на Вашите рекламни нужди можете да отправите запитване  на:

Email: admin@remonti.bg

или

Тел.: +359 885 55 15 47