Напоителни системи

Напоителните системи са най-важният инструмент за правилното разпределение на водата. Напояването е дейност, древна колкото самата цивилизация. Хората напоявали земеделските площи с цел подобряване качеството на отглежданите култури, но и за много други ползи, които извличали от земята. Основните елементи на напоителната система са разпръсквачите, тръбопроводите и управлението. Обикновено разпръсквачите са видимите елементи на напоителната

Прочетете още

Етапи на озеленяването

Озеленяването и оформянето на външното пространство представлява дейност, която има за цел да създаде пространства, покрити с растителност, които са допълнени от алеи, водни съоръжения и леки конструкции. При озеленяването от съществено значение е разбирането на елементите на природата, а също и тяхното съчетаване по подходящ начин. Професионалното озеленяване започва с подготвителен етап, който включва:

Прочетете още