Външните мазилки – красивата дреха на вашата къща

Декоративните мазилки са един от най-използваните в последно време материали за финално покритие на фасади и външни стени. Декоративните мазилки намират широко приложение като завършващ слой в топлоизолационните системи, но също така се използват за нанасяне върху бетонови и гипсови основи и гипсокартон. При нанасянето си те формират слой от няколко милиметра, който освен декоративния си ефект има и ролята да предпазва стените и топлоизолацията от влиянието на външните атмосферни условия. Поради тази причина самата мазилка трябва да бъде:

  • достатъчно устойчива на атмосферните въздействия;
  • еластична – да запазва своята еластичност и да не се напуква в резултат на температурни промени;
  • да има висока водоотблъскваща способност и същевременно да пропуска свободно водните пари и въглеродния диоксид;
  • да бъде устойчива на съдържащи се във въздуха вредни вещества;
  • да не способства за отлагане и развитие на плесени и микроводорасли;
  • да задържа по възможност най-малко прах и други замърсявания от въздуха, а отложените замърсявания лесно да се отмиват от дъждовните капки.

Декоративните мазилки се предлагат в различни разновидности в зависимост от големината на съдържащото се зърно, структурата си и др.

1. Според вида на свързващото вещество декоративните мазилки биват:

2. Според начина на поставяне мазилките биват:

Мазилките се продават в две състояния – сухи, които с вода се приготвят за нанасяне, и мокри, които са готови в баки за употреба.

Ако желаете вашата фасада да е оцветена, то можете това да го постигнете по два начина. Първа възможност – купувате си оцветена готова мазилка или както в почти всички магазини предлагат – избирате си от каталога цвят и на място се изпълнява машинно оцветяване на мазилката. Другия вариант е да се нанесе бяла мазилка и след това да се боядиса с фасадна боя. По този начин можете да оцветите всички обикновени мазилки, които не се продават оцветени и не позволяват машинно оцветяване.