Силиконови мазилки

Създадени на базата на силиконови смоли, силиконови мазилки превъзхождат другите мазилки по всички показатели, особено по изявените им водоотблъскващи качества и способността им да се самопочистват от дъждовната вода, както и да се мият.

Силиконовите мазилки осигуряват висока стабилност на цвета и условия за лесно поддържане на чистотата на фасадите. Водата върху намокрената мазилка образува дискретни водни капчици. Този ефект гарантира ефективната защита на повърхността и предотвратява полепването на съдържащите се в атмосферния въздух замърсители върху повърхността на фасадата. Внедряването на специални добавки в състава на мазилките увеличава тяхната ефективност и осигурява перманентна защита срещу биологични въздействия. Същевременно при отлагане на замърсявания по повърхността, същите не проникват в структурата на мазилката. Поради много по-ниската си алкалност (pH стойност близка до неутралната) силиконовите мазилки дават по-добри шансове за съхраняване на цвета, отколкото минералните и силикатните мазилки.

Този вид мазилки са подходящи за полагане върху армирани шпакловки при всички топлоизолационни системи, върху варови, варо-циментови и циментови мазилки, бетон и други минерални основи (шпакловъчни маси), както и върху стари (с добро сцепление) минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки, органично свързани шпакловъчни маси, гипсови мазилки и плочи от гипсокартон. Не са подходящи за нанасяне върху пресни варови мазилки, синтетични материали и смоли, лакови или маслени покрития, постни бои.

Може да се каже, че това са най-добрите мазилки, които се предлагат на пазара, като съответно това рефлектира и върху цената им.