Предимства и недостатъци на комбинираните клетки за топла вода и вакуумно-тръбните колектори

В две статии разгледахме особеностите на вакуумно-тръбните клетки с мокри тръби и същите със сухи тръби. За Ваше улеснение ще се опитаме да откроим общите им предимства и недостатъци, които произтичат основно от особеностите на колектора.

Предимства:

 • Минимално съпротивление на вятър;
 • Малка повърхност за задържане на сняг и прах;
 • Издържа на всякакви атмосферни условия, дори и на градушка;
 • Вакуумът е перфектен изолатор и не позволява абсорбираната енергия да се излъчи обратно в атмосферата. Това дава възможност на колектора да абсорбира топлина дори и при студено време;
 • По-висока ефективност на м2 спрямо плоските колектори;
 • Възможност за работа при минусови температури;
 • Висока годишна ефективност поради възможността да поглъща ултравиолетови и инфрачервени лъчи, което позволява на системата да бъде ефективна при лошо или облачно време;
 • И двете разновидности – със сухи и с мокри тръби, са захранени директно от ВиК мрежата и при прегряване през лятото се допълват автоматично с вода;
 • Комбинираните клетки се състоят от бойлер и колектор, което означава, че може да не монтирате отделен бойлер в къщата, а директно да захраните топлия щранг със слънчевата клетка.

Недостатъци:

 • Оказва се, че перфектната изолация на вакуума през зимата се явява и недостатък, защото тръбата задържа сняг или скреж, докато ако имаше излъчване на топлина, тя щеше да ги разтопи;
 • Практиката показва, че разположените на малко разстояние една от друга тръби задържат сняг, което блокира работата на клетката, докато снегът не се стопи;
 • Най-големият недостатък на комбинираните слънчеви клетки е разположението на бойлера на покрива под открито небе, което води до големи топлинни загуби през зимата. Това довежда до нерентабилност от включване на електрическото отопление на бойлера и съответно до невъзможност за използване;
 • Другият от големите недостатъци на комбинираните клетки за топла вода също е свързан с разположението на бойлера на покрива. Проблемът е, че се налага голямо източване на водата, докато топлата вода стигне до банята. Ако между Вас и клетката Ви има три етажа, то водата разположена в тези 9 метра трябва да се източи, за да стигне топлата вода до Вас. Ако това се прави по няколко пъти на ден, ще доведе до значителен разход на вода. Този проблем до голяма степен е решен при сплит системите за топла вода.

Освен според вида на тръбите вакуумно-тръбните колектори се разделят и на :

 • Колектор с плосък абсорбер – абсорберът е във вид на плоскост, разположена във вътрешната тръба;
 • Колектор със заоблен абсорбер – абсорберът е във вид на полуокръжност, разположена във вътрешната тръба. Този вид е с много по-висок коефициент на полезно действие в сравнение с предния вид;
 • Колектор със сферичен абсорбер – абсорберът е слой от вътрешната страна на вътрешната стъклена тръба. Този вид е с най-висок коефициент на полезно действие в сравнение с предните два.

Начин на свързване на комбинираните системи за топла вода

 • Както на няколко пъти обяснихме, основният начин на свързване на тези клетки е следният: водата постъпва от щранга със студената вода в клетката на покрива, където загрятата вода от клетката захранва щранга с топлата вода. Той, от своя страна, захранва всички консуматори – кухня, баня и други;
 • Както отбелязахме, основният проблем на тези клетки е, че не е рентабилно да се включва вграденото електрическо нагряване на бойлера през зимата;
 •  Има обаче един интересен начин на свързване, който до голяма степен елиминира този недостатък. Ако имате монтиран електрически бойлер в жилището си, то можете да свържете двата бойлера последователно, като външният бойлер ще захрани вътрешния:
  • През лятото студената вода постъпва във външния бойлер на клетката на покрива. От него топлата вода излиза и влиза в студената вода на електрическия бойлер. Тъй като през повечето време в електрическия бойлер ще постъпва гореща вода 70-80ºС, то той изобщо няма да се активира, за да загрява. По този начин имате целия обем от електрическия бойлер с топла вода, прибавен към обема на бойлера на слънчевата клетка;
  • През зимата – горният бойлер подгрява водата доколкото може – в слънчеви дни достига и до 30-35ºС. Затоплената вода отново постъпва в електрическия бойлер. Този път той се включва и подгрява водата до зададената температура от 60ºС. По този начин слънцето свършва част от работата – загрява водата от 15 до 30ºС, а електрическият загрява допълнително до 60ºС. Еднократно това може да не изглежда голяма работа, но разпределено за 4 месеца значително Ви помага в сметките за отопление на водата.