Сплит слънчеви системи за топла вода

Сплит системите за топла вода са тези системи, при които колекторът и бойлерът са монтирани разделени един от друг. Колекторът естествено е на покрива, а бойлерът е в подходящо помещение.  Тези системи са много разпространени, защото позволяват затоплянето на големи количества вода – за хотели, ресторанти и т.н.

Съставни части:

 1. Слънчеви колектори/панели
  Нормално е те да са най-важните в тази система, защото вършат и най-важната работа – затоплят водата. Слънчевите колектори могат да бъдат един или повече съобразно количеството вода, която трябва да топлят. Системата се оразмерява спрямо това и се монтират необходимото и достатъчно количество панели. Това могат да бъдат панели от плосък тип и вакуумно-тръбни панели (само панели, а не цели вакуумно-тръбни клетки с бойлери).
 2. Бойлер
  За тази система бойлерът задължително трябва да има вградена серпентина – една или две.
 3. Тръбна система
  Тръбната система съединява колекторите последователно един с друг и след това всички тях със серпентината на бойлера. Тръбите задължително се изолират добре, за да не се губи топлина през хладните моменти нощем и през студените дни през зимата. Задължително е също, когато те се изолират да се сложи и противозамръзващ кабел. Това е плосък кабел, който се поставя между двете тръби (топла и студена). Когато е студено към него се подава ток и той отделя лека топлина, която е достатъчна да предотврати замръзването на тръбите през зимата.
 4. Флуид – работна течност
  Това е течността, която ще бъде затоплена в колекторите. Веднъж затоплена, тя се придвижва по тръбната система, където преминава през серпентината на бойлера. Там тя отдава топлината си, охлажда се и се връща обратно към панелите, за да бъде затоплена отново. В най-лесния вариант работният флуид може да бъде вода. През зимата обаче тя може да замръзне и да спука тръбите, затова вместо с вода системата се напълва с антифриз (пропилен-гликол).
 5. Циркулационна помпа
  Тази помпа придвижва работната течност между колекторите и серпентината на бойлера.
 6. Термо сензори и управление
  Сензорите са поне два – един в бойлера и един в колекторите. Логично е помпата да се включва само тогава, когато температурата на работната течност в колектора е по-висока от температурата на водата в бойлера. Обратното би означавало да охлаждаме бойлера и да топлим слънчевата клетка – например през нощта, когато колекторите изстиват.
 7. Разширителен съд
  Нормално е да го има, тъй като при затоплянето и охлаждането си, работната течност увеличава и намалява обема си. Разширителният съд поема тези разширения.

Предимства:

 • Системата може да се допълва. Ако покривът позволява, могат да се добавят допълнителни колектори и да се повиши ефективността и производителността на системата. Това става с минимални средства, защото всички останали елементи на системата остават. Бойлерът също може да се подмени, ако се установи, че обемът му не е достатъчен. Може да се добави и нов бойлер, като работната течност преминава последователно през единия и после през другия;
 • Тази система преодолява най-големия недостатък на комбинираните клетки – наличието на бойлер на покрива и големите топлинни загуби. При сплит системата бойлерът е вашият обикновен електрически бойлер в банята. Топлинните загуби в този случай са минимални;
 • Тази система преодолява и другият основен недостатък на комбинираните системи – голямото разстояние между бойлера (той се намира на покрива) и консуматорите (банята) и нуждата от голямо източване на водата. При сплит системата бойлерът се намира в банята и не е необходимо голямо източване на водата.

Недостатъци:

Сред най-големите недостатъци на сплит системата е, че тя е затворена система. Колекторът, тръбите и серпентината на бойлера образуват затворен кръг, в който циркулира работната течност – вода или антифриз. Когато се изгражда системата, тя се напълва с работната течност и след това се пуска в употреба. През лятото, когато се съберат няколко дни със силно слънце, течността в слънчевия колектор достига до 100ºС. Ако това съвпадне с дни без консумация на топла вода, то няма кой да охлади колектора и течността започва да ври. В този случай сработват аварийните клапани и парата се изпуска в атмосферата. Това е добре, защото се избягва авария, но същевременно е и лошо, защото намалява течността в затворената система. Когато течността намалее под определено ниво, системата не може да функционира и трябва да се допълни. Това често е проблем, защото се допълва и след това системата се обезвъздушава в най-високата точка – на покрива. Това е неудобно и  твърде специфично и не всеки може да го направи. Възможно решение на този проблем е автоматично покривало, което да покрие колектора. А ако просто отсъствате за по-дълго време, наметнете колектора с едно старо одеяло.