Вакуумно-тръбен слънчев колектор за топла вода със сухи тръби

Вакуумно – тръбен колектор

Този тип колектори се използва и в двата вида слънчеви системи – комбинирани и сплит. Тъй като комбинираните клетки се произвеждат само с него, то решихме да го разгледаме в тази статия.

Както показва и името му, този колектор се състои от тръби с вакуум. Тръбите са успоредни, наредени в стойка, като всяка от тях се състои от две вложени една в друга тръби. Външната тръба е от закалено стъкло за защита от градушка и лоши атмосферни условия, а между двете тръби има вакуум за изолация на абсорбираната от вътрешната тръба топлинна енергия. Според това какво има във вътрешната тръба, ние различаваме два вида: колектори с мокри тръби – „термосифон“ и колектори със сухи тръби „heat pipe“.

Този колектор има възможност да се монтира в комбинирана слънчева клетка (в комплект с бойлер) или в сплит система (колекторът е на покрива, а бойлерът е в къщата).

Принцип на действие на вакуумно-тръбен колектор със сухи тръби – „heat pipe“

Във вътрешността на всяка тръба има медна сърцевина, която в края на тръбата завършва с меден патрон. Той влиза в специално легло в бойлера, без да контактува с водата. Когато слънцето огрява тръбата, чрез топлопреносимия разтвор се затопля и медната сърцевина. Тя предава топлината към патрона, който от своя страна затопля водата. В бойлера има оформени много легла за всяка от тръбите, които образуват серия малки нагреватели. Всяка тръба, независимо от другите, улавя слънчева топлина и я предава в бойлера, загрявайки водата.

Бойлерът на клетката е свързан директно със студената вода от щранга. Така водата от ВиК мрежата захранва клетката с вода под налягане. Когато пуснете душа, постъпващата студена вода избутва топлата през изхода на бойлера към Вашата баня.

Предимства:

  •  Поради фактът, че тръбите не контактуват директно с водата в бойлера, дори и при счупване на една или няколко от тях, той продължава да функционира. Водата няма от къде да се излее навън;
  • Бойлерът е под налягане, което означава, че топлата вода излиза със същото високо налягане, с което влиза и студената вода от ВиК мрежата. Дори и да има 1м. между клетката и Вашия душ, налягането на топлата вода ще бъде достатъчно комфортно;
  • През лятото при прегряване на бойлера парата се изпарява през специален клапан. Автоматично долятата студена вода намалява температурата.

Недостатъци:

  • Най-големият недостатък на тази клетка е разположението на бойлера на покрива. През зимния период има значителни топлинни загуби. Бойлерите в този този тип клетки са добре изолирани, но въпреки това при външна температура от -15ºС загубите ще бъдат значителни. Това прави нерентабилно използването на комбинираните клетки през зимата въпреки вградения електрически нагревател в тях.