Разберете как професионалният домоуправител ще Ви спести много време, нерви и пари!

При домашните ремонти и дейностите, свързани с дома, винаги съществува тази дилема – дали човек да си го напави сам или да извика професионалист. Ние от Ремонти.БГ уважаваме и двата избора и се опитваме с нашата платформа да улесним и двете групи хора. Има обаче един известен кръг от дейности, които съветваме и препоръчваме да се правят от професионалисти. Макар че изглежда елементарно, управляването на етажната собственост е специфична дейност и когато се прави от професионалист ползите далеч превъзхождат разходите. Предимствата бихме могли да обобщим на две големи групи:

Спестете нерви

 • Когато домоуправителят е един от собствениците, практиката показва, че рядко другите съседи го въприемат по професионален начин. Винаги се намесват лични отношения и субективни емоции, които затрудняват неговата работа. Много е трудно веднъж като член на Общото събрание на собствениците да е равен с тях, а после в качеството си на Домоуправител той да е техен подчиен и те да му възлагат задачи;
 • Възможно е, когато домоуправителЕ  един от собствениците, той да извършва тази дейност безплатно, но тъй като тя е свързана със значителни отговорности, можете да си представите каква ще бъде неговата мотивация. Друг е въпросът, че много от дейностите се извършват в работно време и човек не би могъл да съвместява тази длъжност заедно с нормална работа на друго място;
 • Когато един от от собствениците е домоуправител и той получава заплащане за това винаги има усещането, че той не си изпълнява достатъчно добре задълженията и е длъжен на всички останали, защото получава заплащане;
 • Няма рационално обяснение, но съществува като факт – когато управителят е един от собствениците, останалите собственици приемат, че изплащането на месечната вноска за поддръжка на общите части е пожелателно, а не задължително.

Във всички случаи, когато домоуправителят е един от собствениците, това усложнява изпълняването на неговите задължения. Винаги се намесват лични отношения между собствениците и възникват конфликти. В резултат управителя не може да си изпълнява качествено задълженията, което от своя страна поражда още конфликти.

Какви са задълженията на домоуправителя

 • Представлява собствениците пред общинската администрация;
 •  Събира месечните вноски за общата каса и управлява бюджета;
 • Заплаща текущите разходи за общите части – електричество, асансьор, почистване и др.;
 • Организира общи събрания;
 • Изпълнява решенията на общото събрание;
 • Води документацията и книгата на собствениците;
 • Изготвя правилник за вътрешния ред;
 • Организира и контролира всички ремонтни дейности на общите части;
 • Текущо отчита бюджета;
 • Организира почистване на общите части;
 • Организиране поддръжка на зелените площи;
 • Организиране контрол на портиер;
 • Монтаж и поддръжка на система за контрол на достъп. Управление на безконтактните ключове за достъп.

Какво получавате от професионалния домоуправител

 • Такт. Неговата работа е ежедневно да общува със десетки собственици. Това го е научило да подхожда много внимателно и деликатно към всеки отделен собственик;
 • Равноотдалеченост от всички собственици. Той е външно лице, което няма лични отношения с никой от сградата, поради което не може да бъде упрекнат в пристрастие и тенденциозност в действията си;
 • Професионализъм. Професионалният домоуправител управлява десетки етажни собствености, а ако е фирма – стотици. В хода на работата си те натрупват контакти, знания и умения и могат много бързо и адекватно да реагират на всякакви проблеми;
 • Спокойствие. Обикновено професионалните домоуправители са фирми, които имат значителен персонал, което им позволява да изпълняват бързо и адекватно както ежедневните си задължения така и извънредните ситуации;
 • Мрежа от контакти. Поради това, че управляват мнго етажни собствености, те имат изградена мрежа от партньори и контакти с фирми за всякакви строителни дейности и ремонти. Независимо дали е протекъл покривът или се е развалил асансьора, те винаги имат на кого да се обадят за да бъде отстраннен проблема. Разбира се, те носят и отговорността за несполучлив ремонт;
 • Ноу-хау. Управлявайки десетки етажни собствености професионалният домоуправител натрупва много специфични опит, знание и информация, които с наемането му се предоставят на Ваше разположение;
 • Ефективност. Фирмата знае перфектно как вървят тарифите на всички услуги свързани с етажната собственост и на всички ремонтни дейности. Поради това почти винаги тя може да Ви подсигури най-изгодните цени, с което да оптимизира вашият бюджет.

Статията е написана в партньорство с