Как лесно да свършим неприятната задача да почистим септичната яма?

Огромна част от къщите в селата и вилните зони нямат изградена канализационна мрежа, което означава, че почти всички имат изградени септични ями (казваме почти, защото има едни 10%, които изливат отпадните си води в близките реки и дерета). В миналото септичните ями се изграждаха по метода на сухата зидария – дялани камъни с много фуги, през които изтича мръсната вода и попива в почвата. Понастоящем изграждането на такива септични ями е забранено, защото замърсяват почвата, а оттам и подпочвените води, което създава заплаха за здравето на хората.

  • Изграждане на септични ями

Нови такива се разрешава само в случай на липса на изградена канализационна мрежа или  невъзможност за достъп до нея. Септичната яма е част от ВиК проекта, който се съгласува с ВиК дружеството и на негова база се издава разрешение за строеж. Разрешава се изграждането само на водонепроницаеми септични ями, които са изградени от стоманобетон и не позволяват изтичането на водите.

  • Почистване на септични ями

Независимо дали са новоизградени или стари септични ями идва ден, когато те се напълват и е необходимо да бъдат почистени. Това се прави лесно, като извикате машина Спартак или каналопочистваща машина. Машините са оборудвани с изключително мощна вакуумна помпа, дълъг маркуч и голям резервоар 3-10м3, с чиято помощ бързо и лесно Вашата септична яма ще бъде почистена. Цената варира между 50 и 100 лева, като зависи от обема на почистената яма и от километрите. Ако ямата е извън населено място, естествено цената ще се увеличи.

За Ваше улеснение, ако изберете секция Майстори от главното меню и изберете желаното населено място, веднага ще намерите каналопочистващите машини, които биха могли да Ви свършат работа. Ако няма във Вашето населено място, изберете най-близкия град и се свържете с избрана от Вас фирма.