Основни характеристики на фотоволтаичните панели

Инсталирана мощност

Това е основната техническа характеристика на фотоволтаичните панели. Обозначава се с wp (ват пик) и определя максималното количество електроенергия, която може той да произведе при оптимални условия. Тук ключовият израз е именно „оптимални условия“. Производителят е направил замерване на неговите продукти именно при такива условия, но те са много рядко достижими в реалността. Въпреки това, инсталираната мощност е основната характеристика на панелите. Обръщаме ви внимание, че това е пиковото производство на електроенергия за 1 час при идеални условия. Навсякъде производителите на фотоволтаични панели обозначават производителността си с ват пик – например 350 wp, което означава, че панелът би произвеждал при оптимални условия 350 вата за един час.
Като основна характеристика на панелите, инсталираната мощност се пренася и като основна характеристика на фотоволтаичните централи. Когато поискате оферта от фирма, първото нещо, което ще ви попитат е каква инсталирана мощност желаете, обикновено измерена в кВт пик (киловат пик = 1000 вата).
По този начин, офертите се правят и остойностяват на база инсталираната мощност, както и бъдещото производство се смята на база инсталиран кВт пик.

Размери на панела

Логично е, че колкото по-голям е един панел, толкова повече електричество ще произвежда (при равни други условия). Размерите варират при всеки производител, като можем да дадем среден размер около 1.8-2 м2 за панел.
Това не е водеща характеристика за избор на панел, защото размерите варират между различните производители и сравнението много се затруднява. Именно поради това се сравяняват на база инсталирана мощност.
Размерите имат смисъл в случаите, когато трябва да съобразите монтажа с конкретно разполагаемо място – покрив и пр. Тогава имате нужда от панели с конкретни размери.

Ефективност на слънчевия панел

Това се определя от качеството и използванате технология за производство на фотоволтаичните клетки, от които е направен панела. Изразява степента (измерева на %,) с която слънчевата светлина се преобразуват в електрическа енергия. Казано с обикновени думи – каква част от пристигащата до клетката слънчева енергия се преобразува в електрическа.

Както виждате, с годините използваните технологии се подобряват и в резултат се увеличава и евективността на фотоволтаичните панели, като успяват да преобразуват в електричество все по-голяма част от слънчевата светлина.
Приема се, че на 1м2 се получава 1 000 вата (обикновено споменават, че това е количеството на екватора, а в другите географски ширини може да варира) слънчева енергия и главната цел на всички производители на фотоволтаици е да преобразуват възможно най-голям дял от нея. Последният панел от картината успява да произведе 320 вата/час, което разделено на 1 700 вата пристигнала слънчвева енергия (1.7 м2 площ), резултира точно в 18.7% ефективност.
Към 2021 година ефективността на слънчевите панели достига до 23-25%, но средно варира около 20-22%.

Количеството слънчево греене

Тъй като фотоволтаичния панел преобразува слънчевата светлина в електрическа, очевидно повече слънчева светлина означава повече произведено електричество.
В България през лятото се наблюдават около 5-6 часа пиково греене през слънчевите дни, докато зимата те спадат до 2-3, затова средногодишно са около 4 часа на ден.
Средно годишно в България се наблюдават около 2 150 часа слънчево греене, а годишно на м2 в страната пада около 1500 кВт/ч слънчева радиация.

Един инсталиран кВт/пик слънчеви панели добива около 1340 кВт електроенергия. Средно един инсталиран кВт/пик фотоволтаични панели заема около 5м2, което означава, че за една година върху тази площ е паднала слънчева радиация 5*1500 кВт/ч, или 7500 кВт/ч, от които сме добили около 1340 кВт електроенергия, което е около 18 % ефективност.

Други фактори, от които зависи количеството произведена електроенергия от вашия панел

  • Ориентация и наклон на панела
  • Почистване и поддръжка на панела
  • Засенчване
  • Гоеграфска ширина

Тези фактори не бива да се считат за маловажни, защото именно те се вземат в предвид при монтажа на панелите. От тях до голяма степен зависи дали и колко електроенергия ще произведат вашата фотоволтаична електроцентрала.

В следната наша статия сме дали повече информация относно влиянието на тези фактори върху производството на електроенергия.