Напоителни системи

Хидрант

Напоителните системи са най-важният инструмент за правилното разпределение на водата.

Напояването е дейност, древна колкото самата цивилизация. Хората напоявали земеделските площи с цел подобряване качеството на отглежданите култури, но и за много други ползи, които извличали от земята.

Основните елементи на напоителната система са разпръсквачите, тръбопроводите и управлението.

Обикновено разпръсквачите са видимите елементи на напоителната система. Хидранти са разпръсквачите, които потъват в земята след спиране на водата и се скриват.

Основните типове хидранти са:

  • Роторни – при тях водната струя има обхват от 8 до 15м. и напояват в радиус до 360гр.;
  • Дефлекторни – само от 3 до 7м.;
  • Дефлекторни разпръсквачи с роторна дюза – при този вид голям брой струйки сипят вода в определен сектор, като всяка роторна дюза има определен ъгъл на разпръскване и може да бъде регулирана.

Качествената работа на напоителните системи е пряко зависима от разположението на разпръсквачите и разпределението им в система от кръгове. Така те равномерно покриват тревната площ и поливат само райграса.

Равномерното покритие на напоителната система се постига чрез изчисляване разстоянието между пръскачките на базата на радиуса, който обхваща всяка една от тях. Това се прави с главната цел за покриване на тревното пространство, достатъчно добре разпределено, с възможно най-малко количество вода. Вода се спестява още, когато пръскачките биват разположени по края на тревната площ, за да се предотврати излизането на водата навън. Важни са разположението и настройката, за да предотвратим такива неудачни решения, като да поливаме сградите, улицата или градината на съседите.

Големината на дюзите за напояване и ъглите, под които се поставят са важни, защото така могат да се предотвратят засушавания и преовлажнявания. Основно функцията на поливната система е да се полива само тревата, затова е важно настройките да не бъдат подценявани.

Различните хидранти имат различни дюзи. Дюзите в разпръсквачите си имат точно определен номер, определен дебит и определен радиус. Самото напояване се извършва според определено налягане на водата. Производствените сайтове и продавачите на системи са длъжни да предоставят подробна и специализирана информация за всички данни, които са Ви необходими.

Много е важно да се пресметне предварително напоителната система, като се вземе  предвид дебита, с който я захранваме – от градската водоснабдителна мрежа или от собствен водоизточник. Когато имаме за напояване голяма площ и общия дебит на разпръсквачите надвишава дебита на захранването, разпръсквачите се разделят на кръгове и тези кръгове се захранват последователно. Това е важно да се изчисли предварително, за да се копае само веднъж и да се положат достатъчно количество тръби. При недоглеждане и невъзможност за захранване на всички разпръсквачи наведнъж се стига до най-неприятния вариант – да се разкопават отново вече озеленените площи и преправяне или преоразмеряване на системата.