Как функционира един бойлер?

Макар че всеки е виждал бойлер ежедневно и по всеобщо мнение това е „просто“ устройство, то не всеки знае какви са съставните му елементи и как функционира. В следната статия ще внесем малко яснота по темата.

Основни съставни части на бойлера:

 • Водосъдържател – тялото, в което се затопля водата.  Изработва се от неръждаема стомана при скъпите модели или от обикновено желязо, като вътрешната повръхност е емайлирана за защита от корозивното действие на водата;
 • Изолация – за намаляване на топлинните загуби водосъдържателят е изолиран от всички страни с пенополиуретан, който се характеризира с отлични изолационни качества;
 • Вход и изход за студената вода. Макар че те се намират в дъното на бойлера, студената вода постъпва в дъното, а топлата се черпи от горната му част по вътрешна тръба. Причината е една и се нарича конвекция – топлата вода се изкачва нагоре, след като се затопли. Затова ако бойлерът е пълен частично с топла вода, то тя се намира в горната му част;
 • Нагревател – електрически нагревател – намира се в долната част, където е и студената вода;
 • Терморегулатор – това е устройството, което изключва нагревателя при достигане на предварително зададената температура;
 • Серпентина – комбинираните бойлери имат една или няколко серпентини. Служат за затопляне на водата от други източници:
  Бойлер с една серпентина
  1. От слънчевите колектори за топла вода. През лятото и топлите сезони колекторите са в състояние самостоятелно да топлят бойлера, без да се включва електрическият нагревател. Затопленият флуид (вода или антифриз) от слънчевия колектор, задвижван от циркулационна помпа, преминава през серпентината, където затопля водата в бойлера, след което охладен се връща в слънчевата клетка, за да бъде затоплен отново;
  2. Вода от котела (на твърдо гориво, газ или пелети). По принцип котелът образува отделна система за отопление, която включва котела, тръбите за парното и радиаторите. Загряната вода от котела може да преминава и през серпентината на бойлера и затопля неговата вода, след което отново постъпва за затопляне в котела. Важно е да се знае, че водата от котела няма пряк контакт с водата на бойлера, а само преминава през серпентината, топлоотдава и излиза.
 • Вода от термопомпа. Различното в този случай е, че постъпващата в серпентината вода е затоплена от нея.

Не е задължително бойлерите да имат вградена серпентина – обикновените домашни бойлери нямат и се затоплят само от електрическия нагревател.

Принцип на действие

При пускане на крана топлата вода от горната част на бойлера излиза навън поради налягането, което упражнява постъпващата студена вода. С други думи, влизащата в бойлера студена вода избутва топлата навън – към мивката, душа и където е необходимо. (Това е и причината, когато спре студената вода от бойлера да не излиза топла вода, макар че той е пълен.) С излизането на топлата вода в бойлера се освобождава място и постъпва нова от тръбата със студена вода. Новопостъпилата вода с ниска температура, веднага разхлажда водата в бойлера в долната му част и терморелето включва нагревателя. При достигане на зададената температура, то отново спира нагревателя.

Дори и да не се източва топлата вода поради топлинните загуби, водата се охлажда бавно във времето и терморелето отново включва нагревателя, но на много по-редки интервали.

Видове бойлери

 • Вертикален или хоризонтален – избира се според помещението. Ако то е малка баня или тоалетна 1-2 квадратни метра, вертикален бойлер ще пречи на хората. Поради тази причина се закупува хоризонтален и се монтира възможно най-близо до тавана. Приема се, че хоризонталните бойлери са по-непрактични от гледна точка конвекцията, затоплянето и черпенето на топлата вода, затова се купуват само при конкретна нужда;
 • Според обема – от 40-60 до 1 000л. За четиричленно семейство вертикален бойлер от 80л. е напълно достатъчен;
 • Според начина на закрепване са: висящи – окачват се на специални носачи на бойлера, и стоящи – дъното носи тежестта на целия бойлер, като се поставя да стои на равна повърхност. От 150л. нагоре се произвеждат основно стоящи бойлери.