Отопление с термопомпа

Отопление с  термопомпа. Термопомпата е устройство, което не произвежда топлина, а само я премества от тела с по-ниска температура към тела с по-висока температура при влагане на определено количество енергия. Като принцип на действие термопомпите са идентични с хладилните машини като разликата е в това, че получената топлина се използва, докато при хладилните машини тя

Прочетете още