Отопление с твърдо гориво

Отопление на твърдо гориво (дърва и въглища).  Може да бъде както камина, така и котел за локалното парно. Характеризира се с ниска първоначална инвестиция и дълъг експлоатационен период. Инвестицията се изплаща за 2-4 години. Коефициентът на ефективност на  котела/камината е относително нисък (75 до 80 %), поради това, че не винаги горивото успява да отдаде

Прочетете още