Видове озеленяване

Озеляването може да се раздели условно на екстериорно, интериорно и покривно.

Екстериорно озеленяване

Екстериорното озеленяване в дома е свързано с благоустрояване на двор, градина, веранда и т.н. То допринася за цялостното излъчване на сградата и атмосферата, която тя създава, и затова трябва да е функционално и естетически съобразено с архитектурата на съответния обект.

При озеленяване на двор или градина може би от най-голямо значение е тревният килим, тъй като той има решаваща роля за цялостния облик на пространството. За създаването на добре изглеждащ тревен килим е важно правилното обработване на терена преди затревяването:

  • почистване от плевели и отпадъци;
  • подравняване;
  • обогатяване на почвата (при необходимост).

След това се пристъпва към същинското затревяване, като тревната смес трябва да е подходяща за терена, климатичните условия и функциите на двора или градината. Плътен тревен килим израства след  1 година.

Процесът на затревяване може да бъде ускорен чрез монтаж на тревни чимове. На пазара се предлагат голямо разнообразие в зависимост от конкретните предпочитания на потребителя.

Интериорно озеленяване

Интериорното озеленяване освен естетическо има и практическо значение – растенията в дома и офиса пречистват въздуха и го обогатяват с кислород.

В интериора растенията се отглеждат в саксии, чиято големина трябва да съответства на потребностите на съответния вид, а почвата трябва да е снабдена с необходимите вещества. Растенията трябва да бъдат така разполагани във вътрешните помещения, че условията да са максимално благоприятни за тях – слънчево греене, температура и т.н.

За интериорното озеленяване се използват най-вече цветя и малки (или умалени) дръвчета и храсти. Разнообразието е голямо. Най-често се срещат абелия, азалия, алое, мушкато, фикус, бегония и други.

Покривно озеленяване

Покривното озеленяване е дейност, при която се създават зелени площи върху изкуствена основа, т.е. тук се създава нова среда за обитаване на растенията.

Покривното озеленяване е свързано с редица проблеми и трябва да бъде предвидено още в процеса на проектиране, като при изпълнението се положат съответните хидроизолации и мембрани, които да защитават конструкцията.То бива два основни вида – интезивно и екстензивно.

Интензивното покривно озеленяване е това, при което се прилага многообразна растителност, която обаче изисква интензивна поддръжка.

Екстензивното покривно озеленяване е такова, което се развива вследствие на естествени фактори и не изисква специална поддръжка.