Принцип на действие на слънчев колектор за топла вода

Безспорно бъдещето принадлежи на възобновяемите енергийни източници като сред тях лидер е слънчевата енергия, тъй като всяка една секунда до атмосферата на земята достига 1.35 kW енергия на квадратен метър.
България има подходящи условия за оползотворяване на слънчевата енергия, защото средно за страната има 250-300 слънчеви дни в годината, които правят инвестициите в слънчеви системи изгодни и рентабилни. В южните части на страната слънчевите дни достигат до 315-320.

Принцип на действие на слънчев колектор

Принцип на действие на слънчев колектор

Ще дадем принципа на действие на вакуумно-тръбен колектор с мокри тръби.
Слънчевата клетка се състои от колектор и бойлер, често съединени заедно в стабилна метална конструкция. Колекторът представлява подредени успоредно една до друга стъклени тръби от високо издръжливо бор-силикатно стъкло. Във всяка от тях е вложена друга стъклена тръба с по-малък диаметър. Вътрешните тръби са покрити със специално покритие, което абсорбира слънчевата енергия и нагрява водата, която циркулира в тях. Между двете тръби е направен вакуум, така че слънчевите лъчи преминават свободно през външната стъклена тръба и се абсорбират от вътрешната. Благодарение на перфектната изолация на вакуума, поетата топлина не се излъчва обратно в атмосферата. Ако покритието на абсорбиращата тръба е “селективно”, то коефициентът на поглъщане на слънчевата енергия се увеличава многократно. Благодарение на конвекцията водата, която се загрява в тръбите се издига нагоре към бойлера, а на нейно място постъпва студена, която на свой ред се затопля. Абсолютно по същия начин функционират и обикновените електрически бойлери, намиращи се във всяка една баня с разликата, че нагревателят е електрически и е монтиран в дъното на бойлера.