Видове системи за охрана на стоки

Трите основни вида системи се различават както по принципа на действие, по който засичат маркерите, така и по други параметри – разстояние на засичане, влияние от заобикалящата среда /лампи, електроуреди/, видовете етикети, маркери, с които работи, и цена. Разбира се, най-голямата разлика идва от използваните етикети и тагове и техните предимства и недостатъци – големина, гъвкавост, разстояние на засичане и други.

  1. Радиочестотни системи

Могат да работят както с етикети, така и с тагове. Предимствата им идват от това, че позволяват работата с гъвкави хартиени етикети, които съответно могат да се поставят на обли предмети.

Ако антената е от две части – излъчвател и приемник, би могло да се покрие по-голямо разстояние, а ако приемникът и излъчвателят са в едно тяло ще се  покрива по-малко разстояние.

        2.Акустомагнитни системи

Тук ситуацията е идентична с радиочестотните системи – с моноантена (приемник и излъвател в едно тяло) се покрова по-малко разстояние в сравнение с варианта, ако антената е от две части. Стикерите /и техните характеристики/, с които работят тези системи са акустомагнитни и това предопределя и местата, където е най-целесъобразно да се използват – магазини за техника и книжарници. Акустомаганитните системи могат да работят и с тагове.

        3. Електромагнитни

Това е най-ефективната система на пазара, но съответно и с най-висока цена. Техните предимства са продиктувани от предимствата на използваните етикети – електромагнитни етикети с техните малки размери и висока устойчивост. Също могат да работят и с тагове.