Системи против кражби в магазини

Колко от Вас са били свидетели на кражба в магазин или някакъв вид търговски обект? А колко от Вас са ставали свидетели на предотвъртяването на такава? Истината е, че за да се предотвратят тези процеси се изисква предпазливост и предварителна подготовка. Тук ще Ви информираме как да се подготвите да предотвратите кражбите.

В днешно време с развитието на инвестициите и разрастването на търговските площи, „улесненията за клиентите“, които предпочитат да пазаруват безплатно, се увеличават.

Бдителността на служителите,  които обаче са заети със своята продавачо-консултантска дейност и наблюдението от страна на физическа охрана (ако има такава) са превантивна мярка, но по последни проучвания в редица вериги за масова търговска дейност по целия свят най-сигурната защита срещу недоброжелателни клиенти са системите против кражби.

Съвременните системи против кражби използват няколко различни технологии – (Акустомагнитна (AM), Радиочестотна (RF), Електромагнитна (EM), които имат своите предимства в различните типове търговски обекти. Принципът на действие на тези системи е идентичен и семпъл. Състоят се от антени и маркери. Антените се позиционират на изхода на обекта, като създават невидима електронна област, наподобяваща множество бариери. Върху продуктите и стоките се поставят специални охранителни маркери – етикети и тагове. При всеки подход към изхода на обекта с маркиран и защитен продукт, системите го разпознават и алармират. Разбира се, ако клиентът мине през касата и си заплати – маркерите се деактивират и прибират, а човекът напуска безпрепятствено обекта.

Системите против кражби в магазини се състоят от три основни компонента:

  • Антени против кражби разположени на входа/изхода на обекта. Устройствата, които разпознават приближаването на охрнителните тагове, са изработени от висококачествени алуминиеви или плексигласови материали, както и са с елегантен дизайн, осигуряващ стилен и естетичен външен вид на всеки търговски обект. Много от тях позволяват брандиране и поставяне на рекламни пана, което увеличава тяхната полезност за търговците;
  • Охранителни маркери. Те биват основно тагове и етикети, които се прикрепват към различните видове стоки. Могат да се поставят както видимо за предупреждение, така и скрито за заблуждаване и хващане на крадците. Когато не са налични достатъчно маркери, тогава се поставят скрито на избирателен принцип – на стоки с по-високи цени или на стоки, за които търговецът е констатирал, че имат повече липси или пък на стоки разположени в зони, трудни за наблюдение.
  • Устройствата за деактивация. Деактиваторите и детачерите са разположени на касата, за да деактивират и освобождават маркерите, така че те да бъдат прибрани и алармата да не бъде активирана при излизане на стоката от магазина.

В по-широк смисъл системите против кражби включват както системите за охрана на стоки, така и други способи – видеонаблюдение, огледала за наблюдение на скрити зони, контрол за достъп на складовете и т.н. Също много елементарно, но ефективно срество е предупреждението на входа, че стоките се охраняват от автоматична система, което помага да намалеят кражбите и липсите. Статистиката сочи, че обектите, в които са разположени няколко системи за охрана на стоки, са над 60% по-защитени и сигурни от останалите.

Обобщавайки полезността на съвременните системи против кражби, можем да отличим четири основни плюса:

  1. Осигурена сигурност на територията на търговския обект;
  2. Смекчаване от нуждата за физически контрол от страна на персонала;
  3. Предпоставки за спокойствието на клиента и същевременно увеличаване на продажбите;
  4. Отказ на крадците от намеренията им и съществено намаляване на кражбите, както от страна на клиенти, така и от страна на персонала.