Няколко думи за сградната ВиК инсталация

Абревиатурата ВиК означава “водопровод и канализация“ и реално обхваща всички системи за захранване с питейна вода на домакинствата, както и системите за отвеждане на отпадните води до определеното място – обикновено това е градската пречиствателна станция.

ВиК мрежата се характеризира с няколко основни елемента:

 1. Уличен водопровод

 2. Сградно водопроводно отклонение

  Това е тръбата, която свързва Вашата сграда с уличния водопровод. Тя завършва с главния водомер и по правило се изгражда от съответното ВиК дружество за града и е негова или общинска собственост. Състои се от водоземна част, тротоарен спирателен кран и водопроводни тръби. За един застроен имот се подава само едно сградно водопроводно отклонение. Изключение правят сградите със специални нужди.
  Когато говорим за сградно канализационно отклонение е важно да се каже, че то винаги се включва под прав ъгъл в уличния канал и задължително се прави ревизионна шахта на мястото, където се съединяват двете тръби.

 3. Сградна водопроводна инсталация

  Това е цялата инсталация, която захранва всички консуматори на вода в сградата. Характеризира се с няколко основни елемента:

  • Хоризонтална мрежа

   Тя се намира в сутерена. Това са разклоненията след главния водомер, които служат за захранване на всички вертикални щрангове в сградата. Нейната роля също така е при сградите с централно парно – да доведе топлата вода от абонатната станция до вертикалните щрангове. Обикновено хоризонталната мрежа се монтира на тавана на сутерена/мазето/ чрез открит монтаж.

  • Вертикални щрангове

   Те служат за захранване на всички апартаменти и всички етажи от сградата. Стандартно апартаментите в жилищните сгради се проектират така, че мокрите помещения да се намират едно над друго, като баните на всички етажи се намират една над друга и всички тоалетни се намират една над друга. Поради тази причина вертикалният щранг преминава през инсталационната шахта в санитарните възли и захранва с отклонение всички апартаменти. Същото важи и за канализацията – канализационния щранг съединява всички тоалетни от етажите.

  • Апартаментна инсталация

   Тя започва с отклонението от вертикалния щранг и продължава с водомерния възел, който се състои от водомер, спирателен кран, филтри и пр. След тях тръбите се разклоняват и захранват всички водочерпни прибори. Тези тръби не са видими, защото са вградени в стените.