Принцип на действие на климатик

Най-общо казано климатикът е устройство, което транспортира топлина от едно място на друго. Действието на климатика се базира на основни физични закони и по-специално на „Цикъл на Карно“, който засяга поведението на газовете при промяна на температурата и налягането.

Основните елементи на климатика са :

  • външно тяло (състои се от компресор и топлообменник), което се монтира на външната стена извън апаратамента/къщата;
  • работен газ – най-често това е фреон и неговото най-важно качество е, че при изпарение той поглъща топлина, а при втечняване/кондензиране я отделя;
  • вътрешно тяло (топлообменник) – това е вътрешното тяло на климатика, което се намира вътре в стаята.

Най-общо принципът на действие е следният:

Режим на отопление:

През зимата в режим на отопление работният газ се отвежда във външното тяло, където налягането му спада и газът се изпарява (вътре в системата). При това свое изпарение той поглъща топлина от околната среда. След това флуидът се нагнетява от компресора и във вътрешното тяло той се втечнява. В следствие на физичните закони флуидът отделя топлина, която вентилаторът/турбината издухва във вид на топъл въздух, затоплящ помещението.

Режим охлаждане:

Същият като режима на отопление, но просто се разменят процесите, които се извършват в двете тела – вътрешното и външното. Във вътрешното тяло флуидът се разширява и изпарява, при което отнема от топлината в стаята – охлажда. Във външното тяло газът се нагнетява и втечнява, при което отдава акумулираната във вътрешното тяло топлина на околната среда.

Нека обобщим, че климатикът транспортира топлина между Вашата стая и атмосферата чрез двете си тела – вътрешното и външното. В режим на отопление през зимата климатикът взема топлина от вън и я внася вътре. Предполагаме, че това Ви се струва странно – откъде да има топлина през зимата навън? Ще Ви припомним, че макар и отрицателна температура за нас – например -5оC, за физиката това е доста висока температура, тъй като абсолютната нула се намира на -273оC.