Поддръжка на тревата – косене, поливане и подхранване

Косене

Поддръжката на тревата в градината не е леко занимание и затова в обществото се е развила професията градинар.  Но ако не можете да си позволите подобен разход за  грижите на тревните площи в двора Ви, то Ви трябват няколко практически съвета и техники, които да Ви помогнат да запазите зелената трева в добро и качествено състояние. Три са основните дейности, задължителни за споменатото състояние: косене на тревата, подхранване на почвата и поливане за тревната площ.

  • Косене на тревата

Тази дейност се извършва с цел височината на тревата да не надхвърли 10см. Освен това да позволи равномерното разпределение за самата трева на въздух и светлина. Косенето в различните сезони трябва да се извършва на 5–7 дни. Когато зазимявате тревата се оставя леко по-висока. Никога не се оставя окосената трева насред моравата, защото загнива и с времето образува плътен килим в основата на тревата, което пречи за аерирането на почвата. Не се коси, когато тревата е мокра. Не отнемайте наведнъж повече от 1/3 до 1/2 от дължината на тревата, защото я лишавате от важни хранителни вещества и затруднявате растежа,. В този случай –  ако сте я оставили да прерасте, я окосете на 2 или три пъти докато достигнете 3-4см.

  • Подхранване на почвата

Нужно е да се знае, че многогодишните треви трябва да се подхранват с фосфори и азот още от първата година. Братенето (т.е. образуване на няколко стъбла от едно растение) е придружавано от необходимото количество калий. В комбинация калият и  фосфорът са необходими за края на вегетационния период, от което се повишава устойчивостта пред измръзване, засушаване и нахлуване на болести. Пролетта е времето за подхранване на почвата с минерални торове със задължителната сезонна норма за азот, за фосфор и за калий. Амониевият сулфат е един от най-ефикасните торове. Тъй като този тор е физиологично кисел, почвата се вкислява от него и в резултат на това плевелите изчезват.

  • Поливане на тревата

При ежедневно поливане на тревната площ са нужни 10 до 15 литра на кв.м. Младата тревна настилка се полива на 1 до 3 дни, а за старата поливането може да бъде разширено до цяла седмица. Прекаленото поливане пък отслабва чимовете.

  • Аериране –   то се прави с аератор, който пробива дупки в почвата, дълбоки до 10см. и широки 0.5-1см., така че въздухът и водата да достигат до по голяма дълбочина. То се прави веднъж на няколко години;
  • Вертикулиране –  извършва се през пролетта и през есента. Прави се с цел да премахне образувания пласт от мъртвите отпадни частици;
  • Плевене и пръскане със селективни препарати – това са два метода, които са за опазване чистотата на тревните площи. Плевенето се използва за премахване на нежеланите житни и най-упоритите широколистни плевели, а пръскането със селективни препарати е за борба срещу широколистни плевели. Един ден след пръскането не трябва да се полива. Също така е хубаво да се следва  прогнозата за времето – да не вали.