Отопление на природен газ – предимства и цени

Отопление на газ. Страните от Западна Европа отдавна са открили предимствата на използването на природния газ за битови нужди – отопление и топла вода, и затова там масово се използва този начин на отопление.

Предимствата са категорични :

  • екологично чисто е – практически не се отделят вредни вещества;
  • изключително висок коефициент на полезно действие – КПД – достига до 97%,;
  • няма разходи за транспорт и съхранение на горивото;
  • подаването на горивото е напълно автоматизирано.

Два са недостатъците, които към момента възпрепятстват масовото приложение на този метод на отопление: сравнително високата цена на инвестицията – 5 000-7 000 лева за средно тристайно жилище (подмяна на всички отоплителни уреди, вкл. готварска печка, и други). Другата пречка пред газовото отопление е категорична – липсата на изградена газопреносна мрежа в повечето населени места. С бавни темпове последните години тече газификацията на България, но относителния дял на населението, което има достъп до газ, е все още минимален.