Мерни единици за диаметър на тръби

Тръбите се измерват в цолове и милиметри. Всъщност „цол“ е стара английска мерна единица и един цол е равен точно на един инч или 25.4 мм. Обозначава се със символа „

Диаметърът се мери основно в цолове, а когато е различен от цял цол, се определя с дроби. Например 3/4 (тръба с диаметър три-четвърти), 1/2 (една-втора), 1 1/2 (едно и една втора) и прочие.

Другият начин за определяне на диаметър е в милиметри като думата диаметър се заменя с гръцката буква „ФИ“, тъй като наподобява графичния символ за диаметър ∅. Когато се определя диаметърът на тръбата чрез фи, то не се дават точните милиметри, а стандартно се закръгляват, дори понякога разликата е по-голяма от милиметър.

Другото важно нещо, което трябва да кажем, е че тези размери дават винаги външния диаметър на тръбата. Вътрешният диаметър – този на отвора, е по-малък, защото следва от външния диаметър да извадим дебелината на стените.

В следната таблица ще Ви покажем връзката между основните мерни единици и точния им размер в милиметри.

цолове 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ 2″ 2 1/2″
ф Ф6 Ф10 Ф15 Ф20 Ф25 Ф32 Ф40 Ф50 Ф65
мм 6.35 9.52 12.7 19.05 25.4 31.87 38.25 51 63.5
цолове 3″ 3 1/2″ 4″ 5″ 6″ 7″ 8″ 9″ 10″
ф Ф80 Ф90 Ф100 Ф125 Ф150 Ф178 Ф203 Ф229 Ф254
мм 76 89.5 102 127 152 178 203 229 254

Стандартно апартаментната инсталация се прави от тръби с диаметър 1/2 цол, а вертикалните щрангове се правят с 3/4″. Тъй като тръбите служат за задоволяване на определени нужди и консумация на вода, то за вертикалните щрангове се прави оразмеряване. Ако говорим за многоетажен блок, то очевидно вертикален щранг от 3/4 няма да може да захрани всичките етажи, затова в проекта по част ВиК се оразмерява вертикалният щранг, като първите етажи може диаметъра да достигне и повече от един цол, а във височина да намалява постепенно до 1/2 на последните етажи.

Канализацията се изпълнява с тръби Ф50 – хоризонталите за сифоните, а вертикалният щранг с Ф110.

Разгледайте още стотици интересни статии за ВиК ремонти и други домашни ремонти !