Основни материали за саниране

  • Стиропор

Научното му име е експандиран пенополистирол или EPS/EPS-F. От години той се установи като основният материал за топлоизолации поради достъпната си цена и отличните изолационни качества. Произвежда се на плочи със стандартни размери 1/0.5м., като варира дебелината на листа между 2 и 13см. Разбира се, с увеличаване на дебелината на листа се увеличават и неговите топлоизолационни качества. Друга важна характеристика е плътността, която варира между 12 и 30кг. на м3. При една и съща дебелина на листа – например 5см. – по-високата плътност означава и по-добри изолационни качества. Обикновено за топлоизолация на фасади се използва плътност между 15 и 20см.

  • Фибран

Научното му име е екструдиран пенополистирол. Изходната суровина е същата като при стиропора, но се произвежда с различна технология. Това обуславя и неговите категорични предимства пред стиропора – затворената решетка от микропори и гладката хидрофобна повърхност гарантират практическата водо- и паронепропускливост на плочите от XPS. Невъзможността за навлизане на вода в клетките и порите на материала осигурява отлична мразоустойчивост и запазване на вътрешните връзки в структурата му. Плътността на материала е значително по-висока от тази на стиропора – варира между 25 и 40кг./м3, което означава, че много по-тънка плоча от фибран има същите изолационни качества спрямо по-дебелата плоча от стиропор.