Професионален профил

Майстор

024087750

Описание:

Хидроизолация на басейни, шадравани, покриви, тераси, мокри помещения и други. Специализирано полагане на хидроизолация с течна гума.

Услуги

Преместване, Саниране и хидроизолации, Товарни превози, Хидроизолации

Райони:

Цялата Страна