Професионален профил

Майстор

0892998694

Описание:

– Трасиране
– Заснемане за Търпимост на сгради
– Удостоверение за площ и удостоверение за идентичност на обекти
– изработване на комбинирани скици за Виза за строеж или за ситуиране на преместваеми обекти и др

Услуги

Геодезия и трасиране, Строителство и проектиране

Райони:

Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла /варненско/, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово