Професионален профил

Майстор

0879332888

Описание:

-Проектиране и изграждане на силова и осветителна инсталация
-Проектиране и изграждане на соларни системи
-Доставка и монтаж на зарядни станции за електрически автомобили
-Доставка и монтаж на соларни помпи
-Подмяна и ремонт на електрически табла
-Монтаж контакти, ключове и осветителни тела
-Други електромонтажни дейности

Услуги

Електрически инсталации, Електро услуги, Електроуреди, Осветление

Райони:

Русе