Професионален профил

Майстор

0889 85 23 29

Описание:

Основната дейност на „Интер Стил 02“ ЕООД е извършване на строителни ремонти, монтажни услуги и довършителни дейности на жилищни сгради, търговски помещения, офиси, складове и всичките прилежащи им части.
Мисията на фирмата е да предлага на своите клиенти качествени услуги на конкурентни цени, с кратки срокове за изпълнение.
Благодарение на дългогодишния ни опит в извършването на строително-ремонтни дейности имаме изградено виждане за това как би било най-удачно да се осъществи един ремонт.Който от своя страна е сложен процес, обхващащ много планиране, познаване на пазара на строителните материали, снабдяването им до обекта за ремонтиране, с последващо организиране на отделните етапи за осъществяване на ремонта и успешното му приключване.

Услуги

Мебели и обзавеждане

Райони:

Перник, Столична

Адрес на офис: