Защо led/светодиодно осветление?

Безспорно лидера в осветителните технологии е LED (светодиодното) осветление. Това е бъдещето и ние трябва да му обърнем подобаващо внимание.

LED осветление

Светодиодна крушка

Последните години светодиодното осветление навлезе масово в нашето ежедневие, особено след поевтиняването на производството и съответно появата на пазара на по-достъпни цени. Тъй като този тип осветление се характеризира с безспорни предимства пред всички останали видове и тъй като очевидно бъдещето му принадлежи, то ще ви запознаем подробно с основните му характеристики и съответно предимства.

Важен момент в осветителните тела са и енергоспестяващите крушки, които макар и да отстъпват по характеристики на светодиодните, са значително по-икономични от обикновените крушки и намират широко приложение в бита.

Енергоспестяваща крушка

Енергоспестяваща крушка

1. Продължителност на живота

Фактите са достатъчно красноречиви. Обикновената лампа с нажежаема жичка има максимална продължителност на живота от около 1 500 часа или средно 1 000. При средна експлоатация от 3 часа на ден, крушката ще издържи между 1 и 1.5 години, след което ще изгори. Продължителността на живота на светодиодното осветление е между 50 000 и 100 000 часа, което означава, че в песимистичния вариант ще ползвате осветлението 5-10 в зависимост от начина по който я използвате г.

Освен тези два вида на пазара се продават и т.н. енергоспестяващи крушки или това са компактни луминесцентни лампи. Коректно е да ги включим и тях в сравнението, защото са масово разпространени и цената им също е достъпна. Продължителността на тази крушка е 6 000 – 10 000 часа, което сравнено с крушката с нажежаема жичка е в пъти повече, но сравнено със светодиодната е в пъти по-малко.

2. Консумирана енергия

Старите крушки с нажежаеми жички се произвеждаха с няколко степени на консумация – 100 вата, 75 вата, 60 вата и т.н. Лесно може всеки да пресметне консумацията на тези крушки, като знае, че тази мощност е на час, т.е. харчи 100 вата електричество на час, а 1 000 вата са равни на един киловат, което е и мерната единица на консумираната електроенергия в месечната Ви сметка за ток. Важно е да се каже, че от 2009  г. започна поетапно спиране производството на тези крушки, като от 2013 г. беше забранена за производство и най-малката от тях – 25 вата. Макар че вече не се произвеждат, то в магазините се намират свободно повечето от тях, докато се продадат вече произведените складови наличности.

Консумацията на енергоспестяващото осветление е значително по-малко – средно около 4 пъти, а крушките, които се продават на пазара варират между 7-8 и двадесетина вата при силно светещите крушки.

Консумацията на светодиодните крушки е 3-4 пъти по-ниска от енергоспестяващите. Масовите светодиодни крушки са с консумация между 2 и 7-8 вата. Най-мощните достигат до десетина вата.

3. Осветеност

Този показател измерва „количеството“ светлина, която произвежда крушката. В миналото, когато имаше само един вид крушки, тяхната консумация на електричество, измерена във ватове, служеше и като измерител за светлината, която произвежда крушката. Беше логично, че щом консумира повече, ще произвежда повече светлина. С навлизането на новите енергоспестяващи крушки и след това светодиодните, това се промени и вече консумацията на електричество не е коректен измерител на светлината, просто защото различните крушки произвеждат различно количество светлина с един ват консумирана електроенергия.

Осветеността, която произвежда една крушка, се измерва с лумени. Тя е коректен измерител на произвдената светлина, а светлинна ефикасност се нарича количеството произведена светлина от един ват консумирана електроенергия.

За да ви ориентираме, ще Ви дадем колко светлина, измерено в Лумени, произвеждаха старите крушки с нажежаеми жички – тъй като те от един ват електричество произвеждаха около 10-15 лумена. Крушката от 100 вата даваше около 1300 лумена, крушката от 75 вата – 900-1050 лумена, крушката от 40 вата – около 400 лумена. Очевидно те се характеризират с най-ниска светлинна ефикасност.

Енергоспестяващите крушки са значително по-икономични. Крушка от 8 вата произвежда количество светлина като старите крушки от 40 вата – 350 до 400 лумена, а крушка от 12 вата произвежда колкото старата крушка от 60 вата – около 600 лумена. Можем да обобщим, че тези крушки произвеждат до 50-60 лумена за един ват използвано електричество.

За сравнение светодиодна крушка от 10 вата генерира между 900 и 1 000 лумена, а същата от 15 вата генерира 1 300 лумени. Така безапелационно светодиодните крушки, произвеждайки около 90-100 лумена от един ват електричество, се доказват като лидер в икономичното осветление.

4. Цвят на светлината

Светлината, която генерират светодиодните крушки и компактните луменисцентни крушки, наричани още енергоспестяващи, може да варира в различни цветове, които се измерват в келвини. Например светлина с 2 700 келвина се нарича „топло бяло“, защото е с по-мек цвят и е предпочитана за домове, а светлина с над 4 000 келвина се нарича „студено бяло“ и е подходяща основно за офиси и административни сгради.