Технология на поставяне на топлоизолацията

Технология на нанасяне на слоевете топлоизолация

Полагането на топлоизолация се извършва в следния ред :

1. Стената се почиства от всички нарушения на повръхността – олющена мазилка, шупли и други – до здраво;

2. Почистената стена се грундира за по-добро свързване и запечатване на повръхността;

3. Върху почистената и грундирана стена се лепят с лепило изолационни плоскости (стиропор, фибран и други);

4. Залепените плоскости се дюбелират с дюбели (за тухла или бетон);

5. Топлоизолационната плоча се шпаклова. Върху нея се залепва армиращата мрежа и след това пак се шпаклова фино;

6. Отново се нанася фасаден грунд, който да заздрави спойката с мазилката;

7. Нанася се мазилката.