Какво трябва да имате предвид при избора на електроматериали?

Електрическата инсталация, нейното изграждане, а след това и поддръжка, изисква от абонатите да проявят отговорно отношение, да заложат на качествени електроматериали, чиито избор следва високата информираност. Къща или апартамент – във всеки един имот трябва да има ток, за да може домакинската или промишлената техника да бъде използвана в рамките на изискванията за безопасност. 

Кои са най-важните критерии при избора на електроматериали?

Технически решения като тези трябва да предлагат надеждност, да са инвестиция с добра възвръщаемост и да допринасят за бързото разрешаване на казуси и проблеми, свързани с ел. мрежата. Ето някои важни съвети и основни точки при избора на електрически стоки са: 

  • Качество и ефективност – колкото по-качествени електроматериали са вложени в изработката, толкова по-дълъг ще е техният експлоатационен срок, а логично и ефективността им; 
  • Функционалност и удобство – добрите решения предлагат комфорт и се отличават със своята висока практичност; 
  • Ниво на безопасност – водещо изискване при избора на електроматериали;
  • Естетика – елементи като ключове, контакти, розетки и други материали, които са видни за обитателите, трябва да имат елегантно присъствие и да не се натрапват;
  • Цена – прекалено ниската стойност на даден ел. компонент е сигнал за некачествена изработка, с което е добре да се внимава.

Съвсем не е лесно да се направи избор на електроматериали, от които изцяло зависи бъдещето на електроинсталацията. Този вид продукти трябва да отговарят на нормативните изисквания, на установените закони и европейски стандарти, които са неотменими при тази сфера.

Видове електроматериали

Асортиментът от електроматериали е доста голям, което прави изборът им сложен и комплексен. Водещи продукти в случая са: 

  • Електротабла – водещ елемент от ел.инсталацията, към който се инсталират предпазители, прекъсвачи и нужните защити. Разделя системата на токови кръгове;
  • Контакти и ключове – без тях използването на осветлението и електрическите уреди няма да бъде възможно. Разполагат се на различни места в жилището и могат да бъдат закупени в подходящи дизайни, за да се впишат добре в общия интериор;
  • Кабели и проводници – осъществяват транспортирането на енергия и участват в направата на всяко едно ел. изделие. Налични са в множество разновидности според основното си предназначение – инсталационни, захранващи, за пренос на данни и др.  
  • Инсталационни материали – задължителни за качественото извършване на ремонтите дейности, включително и монтаж на ел. инсталация. Към тях спадат фитинги елементи като клеми, кабелни щуцери, гъвкави метални тръби, разклонителни кутии, профилни шини и др. 

Марки като Schneider, Bimed, Elkabel, Morek и Klauke са разумно решение за всички майстори, занимаващи се с технически дейности, които изискват висока производителност и отлично техническо представяне.