Елементи на покривната конструкция

Елементи на покривна конструкция

1. Било

Също се нарича и билна столица и за него важат правилата на столиците.

2. Столици

Успоредни греди с размери от 10/12 до 14/16см. Поставят се на разстояние до 4,5м. една от друга и носят ребрата на покрива.

3. Ребра

Вертикални успоредни греди с размери от 8/10 до 10/14см., наредени на разстояние 50-80см. една от друга. Предават товара на столиците.

4. Попове

Вертикални греди с размери 12/12 до 14/14см., които предават товара от столиците към носещата конструкция на сградата.

5. Паянти

Къси греди поставени под ъгъл от 45 градуса, които укрепват конструкцията и скъсяват подпорното разстояние на подпряната греда, в случая – на столиците.