Елементи на покрива

Видими елементи на покрива

Няколко са основните елементи на покрива. Разбира се, най-видимата част на покрива е покривното покритие, което традиционно са керемиди. Според броя на скатовете различаваме едноскатни, двускатни и многоскатни покриви.

Елементи на покрив - било, улама, майя

1. Маия

Това е мястото, където се събират скатовете на покрива. По принцип местата, където се събират равнините на покрива, са слаби места и искат специално внимание при направата.

2. Било

Най-високата част от покрива.

3. Улама

Това отново е мястото, където се срещат скатовете на покрива, но е вдлъбнато.

4.  Челна дъска

Скрива гредите и придава завършеност на покрива.

5. Улуци

Улавят дъждовната вода, стичаща се по скатовете на покрива, и я отвеждат към водосточните тръби.

6. Водосточна тръба

Отвежда събраните от улуците води до земята.

Невидими елементи на покрива

1. Летвена скара

Тя носи керемидите като летвите са с размери 3/5 см и се коват успоредно на улуците и на тях се редят керемидите.

Единична летвена скара

2. Двойна летвена скара

Двойна летвена скара

Както виждате на снимката, под летвената скара, която носи керемидите, има друга летвена скара, летвите на която са наредени перпендикуларно на първата. Причината е много проста и тя е, че ако се получи теч на керемидите при единична скара, фактът че летвите са наредени хоризонтално, не позволява на водата да тече надолу, а се задържа. В този случай въпрос на време е да протече и навътре в покрива или в най-добрия случай ще предизвика гниене на летвите. Двойната скара решава този проблем, защото виждате, че втората-долната скара е с ориентирани летви нагоре – от билото към улуците, което при теч на керемидите ще позволи водата да се оттече към улуците.

3. Хидроизолация

Хидроизолацията на покрива е почти задължителна, защото представлява допълнителна защита пред евентуални течове на керемидите, които биха се появили във времето.

4. Дъсчена обшивка

Дъсчената обшивка на покрива зависи от вида покритие – при битумните керемиди тя е задължителна, защото именно върху нея те се редят, а при керемидените покриви тя е препоръчителна, от една страна, защото дава удобство за работа и ремонт, а от друга, защото представлява допълнителна защита за топлоизолация и течове. Върху дъсчената обшивка много по-лесно и удобно се полага хидроизолацията. Обшивката може да бъде от плътно наредени дъски или от плоскости – шперплат или OSB.

5. Битумни плоскости под керемида

Алтернативата на дъсчената обшивка при керемидения покрив могат да са вълнообразните битумни плоскости. Те са специални, с малка височина на вълната и притежават много предимства пред дъсчената обшивка, които ги правят по-добрия вариант. Водоустойчиви са сами по себе си, така че представляват перфектна хидроизолация. Тъй като се коват така, че вълните да са вертикални, дори и да има теч на керемидите, то водата по гравитачен път се изтича до улука. Друго огромно тяхно предимство е, че въздухът свободно циркулира под керемидите, което предизвиква постоянна естествена вентилация на покрива. Не на последно място – върху тях не е необходима двойна летвена скара, а само единична, а самите плоскости отвеждат протеклата вода до улука.

Битумни плоскости под керемида

6. Топлоизолация

Когато подпокривното пространство е използваемо, тогава топлоизолацията на покрива е задължителна. В противен случай загубите на топлина биха били огромни. Най-разпространената топлоизолация за покрив е ватата – минерална и каменна, която е по-качественият и скъп вариант. Ватата се реди между гредите като по този начин се оползотворява това пространство, след което се затваря с вътрешната обшивка.

7. Вътрешна обшивка

Тя придава завършеност на покрива, като може да бъде или гипсокартон, който се шпаклова и боядисва, или дъсчена ламперия – сачак, в зависимост от предпочитанията на собственика.