Какво е електричество?

Електричеството отдавна е станало неразделна част от нашия дом и по всичко изглежда, че ще играе все по – голяма роля с усъвършенстването на начините на съхранението му (батерии и акумулатори) и поевтиняване на устройствата за генериране на електричество от слънчевите лъчи (фотоволтаци).

В тази секция сме си поставили за цел да разясним основните особености на електрическите инсталации и тяхното изграждане и ремонтиране.

Електричеството е събирателно понятие за различните му проявления: електрически ток, електрическо поле, статично електричество, дори и светкавиците са електричество, както добре знаем. Ние ще се спрем на основното явление, а именно електрическия ток. Това е насочено движение, поток от електрически заредени частици. Когато говорим за ток в проводниците и металите – това са електрони, а в електролитите (акумулатора) това са йоните.

Сила на тока е една от основните му величини, която измерва силата на протичането му, като измерва заряда, преминал за единица време през проводника в мерни единици Ампери. Напрежението е разликата в потенциалите между две точки и се измерва във волтове.

Електрическият ток бива два вида – постоянен ток и променлив ток.

Постоянният ток, наричан още „прав“, се произвежда от всички батерии, акумулатори, динама, слънчевите клетки за производство на електроенергия. Характеризира се с това, че не променя посоката си във времето.

Променливия ток се нарича така, защото във времето променя своята честота и посока. Произвежда се в електроцентралите, в генератори, в които механичната сила на въртене се преобразува в електрическа.

Променливият ток може да бъде трифазен, който се използва основно в производството, и еднофазен, който се използва в домовете и административните сгради. Без да навлизаме в технически детайли, видимото изражение на това е, че еднофазният ток тече в инсталации от  кабели с две жила – фаза и нула, а трифазният тече в четирижилни проводници – три фази и една нула.