Как да изградим умно своята електрическа инсталация?

Тъй като електрическата инсталация е основният предмет на изграждане, ремонт и подмяна във Вашия дом, то в тази статия ще Ви дадем повече информация, за да изпълним мисията си и да Ви бъдем максимално полезни.

Електрическата инсталация в дома се състои от проводници, съоръжения за разпределение и управление на електроенергията и служи, за да доведе електричеството до консуматорите – осветителни тела, печки, бойлери и други. В общия случай домовете са захранени с еднофазен ток, което означава, че инсталацията се изгражда от двужилни кабели, които носят фазата и нулата. Малко по-надолу ще уточним, че всъщност често се използват и трижилни кабели – третото жило е за землението.

Много е важно при изграждане на нова инсталация да знаете какво искате. Трябва предварително да си представите целия Ваш дом с обзавеждането и аксесоарите, за да можете да определите къде ще бъдат всички консуматори на електричество – осветителни тела (всички полюлеи, скрито осветление, лунички, стенни аплици, осветление на огледалото в банята, терасите и т.н.), всички електроуреди (перални, печки, климатици, контакти около кухненския плот, аспиратор, контакт на терасата) и всички допълнителни захранвани уреди (като захранване на душ кабината, вентилатор в банята, рутер за приемане на интернета, отопление в банята, управление на слънчевата клетка, захранване за алармената инсталация, подходящи контакти за зареждане на телефони и устройства и т.н.), така че ел. инсталaцията да се оразмери и изгради съобразно тези нужди.

Основни елементи на електрическата инсталация

Отново ще повторим, че е важно предварително да се знаят всички консуматори, за да се оразмери електрическата инсталация. Според консуматорите тя се дели на т.н. токови кръгове. Всеки кръг обхваща един предпазител в таблото и отделен кабел, водещи до неговите консуматори – контакти, осветление или конкретни електроуреди. Другият кръг обхваща следващия предпазител, негов отделен кабел (може и няколко кабела) и неговите консуматори, които той захранва. Кръговете не се свързват никъде и техните кабели вървят успоредно, когато минават през едно място.

  • Електрическо табло

В електрическото табло се събират предпазителите за всички токови кръгове, главнияt прекъсвач и дефектнотоковата защита. В близкото минало в електрическото табло се намираше и електромера (основно в къщите), но след бума на „облагородяване“ на електромерите с цел понижение на сметките на ток, електромерите бяха изведени на улиците.

Автоматичните предпазители (бушони) се различават с различна сила на предпазване. Това е моментът, в който автоматично предпазителите изключат токовия кръг при претоварването му. За кръговете за осветлението се използват превключватели за максимална сила на тока 10А, за кабелите за контактите се монтират превключватели 16А, а при силовите кабели от 4мм2., се слагат 25 амперови превключватели.

За старите предпазители (бушоните със стопяема жичка) не възнамеряваме да пишем подробно, защото вече не се монтират, макар и  все още да са широко разпространени, особено по селата. Предпазването при тях се осъществява чрез тънка жичка през тялото на бушона, по която протича токът. При достигане на предварително определения от дебелината на жичката ток, то тя просто изгаря и се скъсва, с което прекъсва и захранването с електричество на този токов кръг.

  • Окабеляване

Кръговете за осветлението се изграждат с меден мостови кабел 2 х 1 (две жила, всяко по 1 мм2) или 2 х 1.5 (две жила, всяко по 1.5 мм2). Това са най-тънките кабели, които се използват, поради това, че осветлението

Двужилен и трижилен мостови кабел

Двужилен и трижилен меден мостови кабел за електрическа инсталация

  консумира малко електричество и съответно натоварването е  ниско. Този кабел издържа до 2.2 kW (киловата).

Кръговете за силните консуматори и контакти и други се изпълняват вече от трижилен кабел, тъй като освен фаза и нула според правилата за проектиране трябва да има и заземяване. То е необходимо, защото когато по корпуса на електрическия уред се появи електричество, то това трето жило на кабела ще отведе зарядите в земята и няма да нанесе поражение на човека. Обикновено третото жило за заземяване (РЕ) е оцветено в жълто-зелен цвят. Стандартно фазата (L) се пуска по кафявото жило, а нулата (N) се пуска по синия кабел. Тъй като никога не е сигурно дали този, който е правил инсталацията, е знаел правилата, основното правило е НИКОГА да не се доверявате и ВИНАГИ да проверявате с фазомер къде е фазата.

Обикновено за контактите се използва мостови кабел 3х2.5 мм2, тъй като този кабел издържа вече доста по-голямо натоварване – до 4.4 kW. Лесно можете да сметнете, че ако на този токов кръг включите две отоплителни печки от по 3 kW, то кабела няма да издържи и сериозно рискувате инцидент. Решението е да се планират консуматорите в жилището предварително и да се съобразят кабелите. Ако не съобразите кабелите, ще трябва просто на всеки кръг да слагате по-малко консуматори, а ако решите да съобразите консумацията си там, където очаквате по-голяма консумация, трябва да се изгради токов кръг с по-голямо сечение на кабела – 4 мм2, който издържа до 5.5 kW.

Електроинсталацията се изгражда по следното правило: кабелните линии вървят в права линия, само хоризонтално или вертикално. Не се допуска кабелите да вървят по диагонал или да описват криви.

Схема за полагане на кабели в електроинсталация

Това се прави с една много проста цел – когато един ден дойде майстор да ремонтира инсталацията, да не прекопава цялата стена, а лесно да намери къде са кабелите. Втората причина е да знаете къде вървят кабелите, за да не попаднете на тях, когато пробивате стената за монтаж на картина, етажерка и прочие.

Мостовите кабели са масово използвани от години в страната поради особеностите на строителството ни – зидария/мазилка/шпакловка/боя, и поради факта, че тези кабели са тънки и не е необходимо да се прави дебел слой мазилка, за да ги покрие.

Истината е, че в страните от Западна Европа не се използват тези кабели, а кабелите се полагат в гофрирани тръби в стените.

  • Дефектнотокова защита

Извеждаме този елемент от инсталацията като отделна точка, защото сме твърдо убедени от полезността му. Дефектнотокова защита – това е устройство, част от електрическата мрежа, което при възникване на някакви аномалии в електрическата верига изключва моментално електричеството. Това означава, че ако някой по невнимание докосне електрически жици, по които тече ток, дефектнотоковата защита сработва мигновено и не позволява електричеството да нанесе сериозни поражения върху здравето и живота на човека. Наличието на такава защита в дома елеминира всички значителни рискове за хората. Според нас тази защита е задължителна за всеки дом и особено там, където има малки деца. Друга полза от тази защита е и елиминирането на риска от пожар – в мига, в който някъде възникне късо съединение и има опасност от пожар, защитата задейства и прекъсва електричеството. Напоследък новото строителство се изгражда масово с такива дефектнотокови защити, но в старото строителство не е използвана тази технология. РЕМОНТИ.БГ горещо препоръчва всеки да провери дали има такава защита в неговия дом и ако няма – да монтира. Инвестицията е под 100лв., но ползите са несъизмерими и многократно надвишават разходите.

Полезни съвети

Много често по време на изграждане на нова инсталация или ремонт на старата се налагат промени в движение. След като приключи изграждането на ел. инсталацията, точно преди да се покрие с мазилка (или с гипсокартон), направете си актуална схема, като отразите последните промени. Ние ще Ви посъветваме нещо допълнително – снимайте си с телефона всяка стена и си запазете снимките. След време ще се радвате, че сте направили тези мъдри действия, а следващият майстор ще е безкрайно доволен и улеснен да знае точно какво и къде се крие в стената!

Оставете си навсякъде резервни контакти. Макар сега да платите малко повече, винаги след това ще се радвате да разполагате със свободни контакти. С натрупване на устройствата, се натрупват и зарядните за тях и се повишава нуждата от контакти. Простата сметка показва, че  четиричленно семейство би се нуждаело поне от свободни 7-8 контакта по всяко време. На местата, които сте определили за зареждане на телефони, лаптопи и прочие, спокойно може да предвидите двойни и тройни контакти.

Не се ограничавайте с малко токови кръгове. Особено за контактите, дори и на тях да не се предвиждат силни консуматори (бойлер, ел. печка, сушилна и други), не икономисвайте да свържете всички контакти в един токов кръг с цел икономия на кабел и прекъсвачи. Само включването на два радиатора през зимата ще Ви накара да започнете да пресмятате консумацията и да изключвате други уреди, за да не претоварите бушона или инсталацията. Свържете си контактите на всяка стая в отделен токов кръг, а силовите консуматори поставете всеки в собствен токов кръг – бойлер, готварска печка, котлони, сушилня.

Не се допуска смесване на различни типове консуматори в един токов кръг – контакти и осветление, например.