Дървен сайдинг

Безспорна е красотата и естественото излъчване на дървото в различните си приложения в строителството и обзавеждането на домовете, а в този случай и като крайно покритие за фасадите на сградите.
Освен че е красиво и естествено, дървото като крайно покритие има и немалко предимства:

  • Добри топлоизолационни и шумоизолационни качества;
  • Естествен и екологичен материал;
  • Монтира се целогодишно, защото при монтажа няма мокри процеси;
  • Бърз и лесен монтаж;
  • При добра поддръжка може да се похвали с много дълга експолоатация.

Не можем да подминем и неговите недостатъци:

  • Много кратък период на експлоатация при лоша поддръжка;
  • Нестабилно при лоши атмосферни условия – при мокрене се измята и разкривява;
  • Необходимост от постоянна поддръжка – импрегниране, лакиране и прочие;
  • Трудност за извършване на качествена поддръжка – трябва да се изгради скеле, за да се достигат по-високите места;
  • Податливост на гниене и нападения от насекоми – дървояди и други.

Всичките тези недостатъци правят употребата да дървения сайдинг доста ограничена и непрактична.