Цена на слънчев вакуумно-тръбен колектор за топла вода

Цените на слънчевите системи за топла вода /или както са известни – слънчевите колектори/ зависят от много променливи:

  • количеството вода за отопление (по-голямото количество изисква и повече колектори, което оскъпява);
  • дали е компактна или сплит системата (сплит системата изисква допълнителни съоръжения, което оскъпява);
  • дали е плосък или вакуумно-тръбен колектор;
  • дали е с селективно покритие или не;
  • дали абсорберът е плосък или сферичен;
  • и т.н.

Цената на сплит слънчева клетка включва, както цената на колектора, бойлера и носещата конструкция (често цените им са обявени отделно), така и допълнителни разходи като циркулационна помпа, разширителен съд, термодатчици и други, което прави този тип сравнително по-скъпи от компактните.

За пример ще дадем нуждите на едно фамилна къща обитавана от четиричленно семейство. Приема се, че средно на ден член от семейството изразходва около 50 литра топла вода. За загряването на това количество са необходими около 1м2 колекторна площ. Средно площта на един слънчев колектор е около 2м2, което означава, че два колектора по 2м2 и бойлер от около 200 литра могат спокойно да осигурят консумацията на едно четиричленно семейство.
Средната цена на една компактна слънчева клетка от вакуумно-тръбен тип (колектор, бойлер и носеща конструкция) е около 1 500 лева при площ от 2м2, което означава, че две такива слънчеви клетки покриват нуждите на семейството, като общите разходи възлизат на 3 000 лева.
Инвестициите в слънчеви колектори се изплащат средно за 2 до 4 години.