Групи растения за озеленяване

Широко приложение при озеленяването намират живите плетове. Те могат да бъдат:

  • ниски (тип „бордюр“, имат само декоративна фукнция) – формата им може да бъде както геометрична, така и свободна;
  • средно високи и високи – могат да имат не само декоративна, но и реална преградна функция, тъй като се характеризират с високо ниво на непроходимост, ако се избере подходящо растение за изпълнение. Високите плетове се използват и за прикриване на нежелани обекти.

Според вида на растението, от което се изпълняват, живите плетове се разделят на широколистни и иглолистни. Най-често използваните растения са:

Широколистни:

  • Чемшир – лесен е за поддръжка и оформяне. Може да достига голяма височина;
  • Абелия – има тропетовидни ароматни цветчета. Достига височина до 1-2м.;
  • Кисел трън – богато разнообразие на цветове, има остри трънчета, които го правят трудно, дори почти невъзможно проходим. Височина: 1-2м.;
  • Японска дюла – големи бледорозови цветове, достига височина до 2-3м.;
  • Хвойна – лесна за оформяне, вечнозелена. Съществува както в ниска, така и в храстовидна форма;
  • Лигуструм (птиче грозде) – дребни и ароматни цветчета, устойчив на засушаване, лесен за оформяне. Достига височина до около 3,5м.

Иглолистни:

  • Тис (хибридна форма) – непретенциозен при отглеждането, лесен за оформяне. Може да достигне височина до 12м.;
  • Туя – лесна за оформяне, достига височина до 4м. Използва се предимно за оформяне на плетове в по-официален стил.

Цветя

Цветята  създават настроение с разнообразните си цветове, форми и аромати. Затова подборът им при оформяне на градина или веранда е от особено значение.  Изборът от видове цветя е практически огромен и потребителят може да задоволи напълно предпочитанията си.