Видове хидрофори и хифрофорни системи

В предната статия Ви разказахме какво е хидрофорна система и как функционира, а сега ще Ви разкажем основните системи, които могат да се изградят.

 1. Хидрофорна система при наличие на местна ВиК мрежа, но с ниско постоянно налягане

  Системата се монтира, когато сте приъединени към местната ВиК мрежа, но искате да си подобрите комфорта. Помпата и разширителният съд се закупуват и монтират на Вашата апартаментна инсталация, като се избират с характеристики съобразени с конкретния случай – дебит и воден стълб на помпата и обем на разширителния съд. Ако не сте се занимавали с такова нещо, то Ви препоръчваме да си изберете специалист в нашата секция Майстори, който да Ви монтира бързо и лесно системата. Когато е настроена добре, системата ще Ви осигури необходимия комфорт, като за да Ви подаде необходимия дебит, помпата просто  издърпва допълнителното количество вода от ВиК мрежата. За да не ощетявате съседите си, защото твърде вероятно техния дебит ще падне в този случай, то можете да сложите един буферен резервоар, който да се пълни от мрежата и да захранва Вашия хидрофор.

 2. Хидрофорна система за сондаж за вода

  Когато сте изгардили къща или друга сграда извън населено място или място, на което нямате възможност да се присъедините към ВиК мрежата, то единственото Ви решение да се захраните с питейна вода е чрез сондаж за вода. Чрез сондажът и монтираната потопяемата помпа е подсигурена водата, но все още няма да имате необходимия комфорт, тъй като е необходимо всеки път преди да ползвате вода в банята или мивката, да отидете да пуснете помпата и след ползване да отидете и да я спрете. Това би било доста изнервящо, ако се повтори повече от три пъти. Има няколко решения за това неудобство, всичките от които са свързани с изграждане на хидрофорна система:

  • Директно свързване на потопяемата помпа в системата

   В този случай разширителният съд с пресостата (управляващото устройство, което следи налягането) се намират в къщата, а пресостата командва директно потопяемата помпа в сондажа. Това може да се направи, когато сондажът не е дълбок и потопяемата помпа има запас от воден стълб и дебит, за да захрани цялата система на апартанебта/къщата. Когато врътнете кранчето, налягането пада в разширителния съд и пресостата активира потопяемата помпа, за да подаде вода.

  • Последователно свързване на потопяемата помпа и хидрофора

   Когато потопяемата помпа няма достатъчен воден стълб, то трябва след нея да се свърже хидрофорът с неговата помпа, за да може първата помпа да извади водата от кладенеца, а втората да осигури небходимото налягане. Пресостата управлява едновременно и двете помпи, като ги включва и извключва в един и същи момент.

  • Отделяне на потопяемата помпа и помпата на хидрофора посредством буферен съд

   Този случай е по-добър от предишния, защото двете помпи работят независимо една от друга. Потопяемата помпа вади водата от сондажа и пълни буферен съд, като в него има датчик за горно и долно ниво, който управлява помпата. Така когато водата стигне до долно ниво, датчика активира помпата и я спира едва когато тя достигне горното ниво. Така се осигурява винаги достатъчен резерв за хидрофорната помпа. Тя се управлява по гореспоменатия начин от пресостата при стартиране на ползването на вода.
   В този вариант трябва да синхронизирате дебита на двете помпи, защото ако втората помпа черпи вода с по-голям дебит, отколкото първата захранва, то много скоро водата в буферния съд ще свърши и ще се повреди втората помпа.

Във всички варианти на изграждане на хидрофорна система със захранване от сондаж трябва да съобразим дебита на сондажа, защото не може помпата/помпите да черпят от сондажа повече вода, отколкото той генерира.
Възможна застраховка за такъв проблем е монтирането на нивомери в сондажа, които при достигане на долното ниво да изключват потопяемата помпа.