Основни видове бои

  1. Вододисперсионни бои

Известни още като водоемулсионни, водоразредими или латексни – вододисперсионните бои представляват едни от най-разпространените, икономически изгодни и лесни за употреба бои. В интериора се използват главно за боядисване на стени и тавани. Някои от тях намират и широко външно приложение. Вододисперсионните състави не съдържат органични разтворители, поради което са екологически чисти и не представляват заплаха за здравето на работещите с тях хора. Нанасят се с четка, валяк или пистолет. Покритията, които образуват, имат висока адхезия към всички основи и притежават високи експлоатационни характеристики. В зависимост от вида на полимерното свързващо вещество вододисперсионните бои се делят на поливинилацетатни, акрилни и бутадиенстиролни (каучукови, наричани още латексни). Боите на основата на поливинилацетатни (ПВА) дисперсии имат слаба водоустойчивост и сравнително тясна област на приложение. Те се използват главно за вътрешно боядисване на тавани и стени в сухи помещения. Продуктите от тази група представляват едни от най-евтините вододисперсионни бои. Добавянето на акрилни полимери към ПВА бои в известна степен увеличава водо- и износоустойчивостта на покритието. Такива бои обаче отстъпват по споменатите показатели на боите с чисто акрилни дисперсии, въпреки че цените в много случаи се изравняват.

Бутадиенстиролните дисперсии имат добра водоустойчивост, но под действие на светлината са склонни да пожълтяват. Това значително ограничава употребата им. Използват се само за вътрешно боядисване на помещения с неярко, изкуствено осветление. Боите с този тип свързващо вещество са сравнително евтини.

Боите на основата на акрилни свързващи вещества (акрилни бои) са най-голямата група вододисперсионни бои. Те са по-скъпи, но и по-универсални – подходящи са както за вътрешна, така и за външна употреба. Не случайно представляват повече от 70% от произвежданите в Европа бои. Акрилните дисперсии лесно се подлагат на тониране до получаване на над 15 000 цвята и оттенъци. Издържат интензивно ултравиолетово облъчване без да променят цвета си. Лесни са за употреба, изсъхват бързо, дълготрайни и устойчиви на миене.

Много често към водоемулсионните бои се добавя латекс (дисперсна фаза от синтетичен каучук), който придава на лако-бояджийския филм силно водоотблъскващ ефект. Така се създават водоразредими бои, които след изсъхване са водоустойчиви и издържат над 5000-10000 цикъла на миене с четка. В същото време, вододисперсионните бои без латекс могат само леко да се избършат и то в редки случаи. Трябва да се подчертае, че водоотблъскващия ефект не възпрепятства паропроницаемостта.

      2. Силикатни бои

Друга група бои на водна основа са силикатните. Благодарение на високата им въздухо- и паропроницаемост те много често са предпочитани за завършване на фасади на стари сгради, чиито стени са лошо защитени от покачване на нивото на подпочвените води. Тези бои са подходящи и за боядисване на стени, подложени на въздействието на висока влажност, идваща от вътрешността на сградата. Ако влагата в стените е по-висока от атмосферната, трябва да се спрете именно на този тип бои. Обратно, ако атмосферната влага е по-висока, правилният избор ще е сред другите видове бои. Важно предимство на силикатните бои е, че те не поддържат развитието на микроорганизми и следователно не се нуждаят от бактерицидни добавки.

       3. Силиконови бои

При силиконовите бои свързващите вещества са емулгирани силиконови смоли. Те се отнасят към последните поколения бои, съчетаващи в себе си положителните качества на акрилните и на силикатните бои. Преди всичко това е свързано с паропроницаемостта, която при силиконовите бои е висока, както при силикатните. Едновременно с това, за разлика от силикатните, те образуват водонепропусклива повърхност, на която дъждовната вода остава на капки, без да може да премине във вътрешността на стената. Образуваният от силиконовите бои филм не оказва повърхностно налягане на подложката, което е особено важно предимство при боядисване на фасада върху мазилка. За разлика от акрилните полимери, силиконовите смоли не са термопластични, т.е. не омекват при повишаване на температурата. Това в съчетание със силните им водоотблъскващи свойства означава, че фасади, завършени със силиконови бои, практически не се замърсяват.

Силиконовите бои са силно пропускливи не само за пара, но и за СО2. Следователно те не защитават от корозия армирания бетон за разлика от акрилните бои, които притежават това свойство. Практически силиконовите бои са подходящи  за всички типове минерални повърхности и са съвместими както с минерални, така и с акрилни латексни бои. С тези бои може да се пребоядиса и старо силиконово покритие.

     4. Минерални бои

Минералните бои – циментни и варови се използват по-рядко в сравнение с разгледаните вече видове бои. Циментните бои образуват покрития с висока паропроницаемост и водоустойчивост. Употребата им е най-целесъобразна за боядисване на бетонни и тухлени повърхности, подложени на толкова силно въздействие на влага, при каквото други бои не биха издържали. Преимуществената област на приложение на варовите бои е при стари сгради с варови или варово-циментни мазилки. Тук трябва да отбележим, че цветовата гама на варовите бои е ограничена и включва нюанси само от светлата палитра. Освен това, варовите бои са неустойчиви на въздействието на серни газове и аерозоли, които са сред основните замърсители на въздуха в градски и промишлени условия.

В сравнение с водоразредимите бои, тези на основата на органични разтворители имат две неоспорими преимущества. Те могат да се използват при отрицателни температури – по данни на някои производители до –20оС и дори скоро нанесеното, още нестабилизирано покритие няма да се увреди при дъжд. Тези особености позволяват съществено да се разширят границите на активния годишен период за ремонти, като се включат есента и пролетта. Използването на такива бои е теоретично възможно и през зимата, но е свързано с някои технологични усложнения при нанасянето – необходимо е предварително размразяване и изсушаване на подложката.

Голям импулс в разширяване на пазара на органоразтворими бои дават специално разработените термопластични акрилни смоли, които влизат в състава на филмообразователи. Боите на такава основа притежават не само гореспоменатите предимства на органоразредимите бои, но и имат способността да образуват толкова качествени покрития, колкото и най-новите поколения бои на водна основа.

За ограничаване на кондензацията в помещенията се прилагат специални противокондензационни бои. Те се използват за стени и тавани на бани, кухни, мокри помещения, басейни и други. Такъв тип продукти решават проблемите, възникващи при употреба на традиционните бои при условия на висока влажност – задържане на влага в стените, намаляване на сцеплението между покритието и стената, подпухване и лющене на боята. Освен това повърхностите в мокрите помещения често съдържат алкални вещества и соли, които след изсъхване изкристализират и са предпоставка за некачествено боядисване, ако боята не е избрана според случая. За избягване на нежелателни последствия от този род антикондензационните бои имат текстура, максимално проницаема спрямо водните пари, т.е могат да “дишат”.

Влагата и топлината в помещенията са предпоставка за развитие на бактерии, гъби и лишеи по стените и таваните. За решаване на този проблем са разработени бояджийски състави с правилно подбрани пигменти, свързващи вещества и подходящи съставки – биоциди (бактериоциди, фунгициди, алгициди), действащи отровно на съответните групи организми.