Обща Информация

Описание:

История
„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД e българска строителна компания, основана през 2004 година в град Пловдив. Фирмата е специализирана в проектиране, цялостно изграждане, ремонт и довършителни работи на промишлени и обществени сгради и жилищни комплекси. През 2006 година „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД разширява обхвата на своята дейност и само за няколко години се превръща в лидер на българския пазар в производството и монтажа на детски и спортни съоръжения, широка гама спортни настилки, парково и градинско оборудване, проектиране и изграждане на паркове и градини.

Мисия
Нашата мисия е да спечелим доверието на потенциалните и оправдаем лоялността на настоящите си клиенти. Специализирани знания, ангажираност и познаване механизмите на пазара са основните предпоставки за нашия успех.

Екип
„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД разполага с висококвалифициран екип от проектанти, технически ръководители и специалисти, притежаващи богат опит и знания, креативен, иновативен и индивидуален подход в проектирането, дизайна, строителството, инвеститорския контрол и строителния надзор.

Стремеж към съвършенство
От момента на своето създаване, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД e превърнала в своя отличителна характеристика високото качество на изпълнените проекти.
От 2008 г. дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД притежава сертификати за изпълнител на строежи от следните групи:

  • Удостоверение за изпълнение на І-ва група „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, строежи от ІV-та и V-та категория;
  • Удостоверение за изпълнение на ІIІ-та група „Строежи от енергийната инфраструктура”, строежи от ІII-та категория;
  • Удостоверение за изпълнение на IV-та група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от III-та категория;
  • Удостоверение за изпълнение на строежи от V-та група „Отделни видове СМР” съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство” с класове: 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99.

Категории

Детски площадки

Магазини

Пазарджишко шосе, 4-ти км, Пловдив, 4027, гр.Пловдив (община Пловдив)
+ 359 897 942 273