Професионален профил

Фирма

0889095600

Описание:

Основната дейност на фирма ГАЗТЕХНИК ЕООД е проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, сервиз, ремонт и преустройство, технически прегледи на битови и промишлени съоръжения с повишена опасност (газови инсталации и уреди, водогрейни и парни котли, както и прилежащите им инсталации за гореща вода и/или пара, ресивери и резервоари за течни и газови флуиди).

Услуги

Вентилация, Отопление и вентилация, Отопление на природен газ, Проектиране, Строителство и проектиране, Термопомпи

Райони:

Цялата Страна

Адрес на офис:

бул. Европа 10, гр.Божурище