Професионален профил

Фирма

0888747454, 0888988188

Описание:

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ, Ел. инсталации (вътрешни и външни), Ел.ремонти
Изграждаме нови, извършваме реконструкция и основен ремонт на електрически уредби, ел. апаратура включително на зависими от тях части от съществуващи уредби, в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с нормална пожарна опасност.
Ние сме натрупали опит в безкомпромисно изграждане на:
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 220/380V: Изграждаме ел. инсталации (вътрешни и външни) в жилищни сгради вили, къщи, хотели, ресторанти, офиси и индустриални сгради. Извършваме ремонт на съществуващи електрически инсталации.
ПУСКОВО НАСТРОЕЧНИ И ТЕСТОВИ ДЕЙНОСТИ: Разновидности ГРТ, контролни и електромерни електрически табла. Пускови и оперативно управляващи групи и апаратури. Електрически измервания и настройки. Системи за КИПиА.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ И ДР. ВИДОВЕ СМР: Кабелоносещи скари, PVС тръбна разводка. Изработка на ел табла.
РЕМОНТИ: Ремонт и реновиране на стари електро инсталации. Ремонт на всички видове електрически табла за офисно, жилищно и промишлено строителство.
КОНСУЛТАЦИИ: Консултираме за нормите и изискванията на осветеност в помещенията. Консултираме в сферата на енергетиката за намаляване на енергийните разходи.
ЕЛЕКТРО УСЛУГИ В СОФИЯ ПО ДОМОВЕТЕ: Предлагаме професионални Електро услуги свързани с електрически аварии по инсталации и апаратура.
ВКЛЮЧВАМЕ СЕ В СЪВМЕСТНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ: Нашата монтажна бригада е готова да се включи съвместно с други Фирми в сериозни инвестиционни проекти.

Услуги

Електрически инсталации, Електро услуги, Електроуреди, Осветление

Райони:

Цялата Страна