Професионален профил

Фирма

0878825511

Описание:

Ако искате:

да сте независими
от енергоразпределителните дружества, като монтирате фотоволтаични панели за производство на енергия за собствено потребление в домакинството

да спестите
от разходите за ел. енергия за бизнеса си, като произвеждате ток от възобновяеми енергийни източници – Слънцето

да инвестирате
във фотоволтаична централа и да продавате произведената електрическа енергия по преференциални цени или на свободния пазар на електроенергия

Услуги

Слънчеви системи, Фотоволтаици

Райони:

Столична

Адрес на офис:

бул. „Александър Малинов“ 87, офис 25, гр. София