Системи за достъп до жилищни сгради

За една сграда с много жилища е ключово да има контрол на достъпа, за да не могат външни лица да влизат и излизат от сградата по собствено усмотрение. До скоро контролът се извършваше чрез заключване с ключ – който има ключ влиза, който няма – не, но няма съмнение, че това е много остаряло и неефективно средство за ограничаване достъпа в сградата. Ако ти идват гости и живееш на 9 етаж, то нямаш друг изобор освен да слезеш да ги посрещнеш на входната врата. Неудоволствието е още по-голямо, когато долу разбереш, че ти е звъннал съседа, тъй като си е забравил ключа.
Поради тези и много други причини се произвеждат и предлагат на пазара много по съвременни системи за контрол на достъпа на жилищните сгради. Те предлагат много възможности за улесняване на живеещите в сградата: видео наблюдение към домофона, възможност за отваряне на входната вратата дистанционно, от жилището, отваряне на вратата с код, отваряне с чип – карти и много други.

Автоматичната система за контрол на достъпа се състои от няколко основни елемента:

 • Чип за удостоверяване. Може да бъде във формата на тънка пластмасова карта или във формата на чип/ключодържател;
 • Устройство за удостоверяване – това може да е четец за безконтактни карти или само клавиатура за въвеждане на код;
 • Контролер, който да провери дали въведеният код отговаря на предварително заложените или дали този чип има права за достъп за тази врата;
 • Електромагнитна брава, към която контролера да подаде сигнал и която автоматично да отключи вратата;
 • Резервно захранване, защото без него в случай на авария или прекъсване на електроподаването живущите в сградата ще останат без достъп до жилищата си;
 • Автомат за затваряне на вратата, защото хората интуитивно оставят вратата отворена и цялата система става излишна.

Автоматичният контрол може да обхване повече области от входната врата – асансьора, гаражите, служебните помещения, ако има такива, и други.

Много са предимствата на тези системи:

 • С един чип/карта получавате достъп до всички разрешени за Вас врати и помещения;
 • Голяма издръжливост на системите, защото работят безконтактно;
 • При напускане на живущ в сградата в базата данни му се отнема достъпа и той няма възможност да влиза, дори и ако задържи чипа за него си;
 • Лесно програмиране на достъпа и даване и отнемане на права чрез свързване на компютър с контролера;
 • Лесен контрол на достъпа – по всяко време може да се проследи двишението на всеки носител на чип – по дати, часове и врати. Тази функция е особено полезна при неприятни инциденти – кражби, вандалски прояви и други.

Безпорни са удобствата на системите за контрол на достъпа, а когато са съчетани с видеонаблюдение, то си гарантирате по-спокойно и безпроблемно ползване на жилищната сграда.