Защо сглобяеми къщи?

Сглобяемите къщи – превъзходство на избора

Живеем в свят на иновациите, откритията и научните постижения. свят, в който всичко трябва да става бързо и веднага, и свят, който ни позволява във все по-голяма степен да прилагаме новите материали, тенденции и изследвания в ежедневния живот. Така е и при съвременното строителство – търси се баланс между комфорт и функционалност на обитаваната среда на живот, намаляване на разходите, пестене на енергия и бърз и качествен строеж. В контекста на написаното по-горе искаме да Ви представим сглобяемите къщи като алтернатива на съвременния дом, вила или къща за отдих.

Историческа основа

След края на Втората световна война в Съединените американски щати се наблюдава бум на строителството на сглобяеми къщи. Положението в Европа е дори по-страшно. Нужни са били домове за стотици хиляди хора, загубили своите в бомбардировките или изселени от родните си места и превърнали се в бежанци. Всички тези изисквания наложили на пазара строителството на сглобяеми къщи, които са били евтини и бързи за изпълнение. През 60-те години на миналия век обаче се наблюдава преход в отношението към сглобяемите къщи. Сглобяемата конструкция е била открита и като форма на артистично изразяване и като техническо средство за създаване на къщи, които осигуряват един нов начин на живот. В днешно време модернистичните идеали за производство на интелигентно проектирани, ярки и евтини жилищни пространства намират израз в сглобяемите домове.

Какво представляват сглобяемите къщи

Както и името подсказва, къщите се сглобяват на място, било от предварително изградени във фабрика модули или от други готови строителни материали, върху предварително подготвена основа (фундамент). И в двата случая къщата се сглобява от готови материали.

Днешните сглобяеми домове са просто прекрасни. Те не само, че предоставят на купувача една чудесна бутикова къща, съобразена с неговите изисквания, но предлагат също и сграда, съобразена с най-новите тенденции и приложение на енергоспестяващи технологии и екопроектиране, качествени материали, с много добри показатели по отношение на изолационни свойства, издръжливост и естетичност. Не трябва да се подминава и фактът, че тези къщи в повечето случаи са по-достъпни в ценово отношение от традиционните монолитни сгради и се строят няколко пъти по-бързо.

Видове сглобяеми къщи

Макар че словосъчетанието „сглобяеми къщи“ да предполага стандартна технология, то под това име в България се има предвид голямо разнообразие от технологии и използвани материали. Някои от технологиите дори са взаимоизключващи се.

Съществуват различни класификации, но основно сглобяемите къщи, които се предлагат в България, са:

1. Дървени къщи

2. Сглобяеми къщи с носеща конструкция
Сглобяемите къщи с носеща конструкция се разделят на два вида:

2.1 Къщи с дървена носеща конструкция

2.2 Къщи с метална носеща конструкция

Къщите с метална конструкция се различават само по това, че носещата конструкция се изгражда от метални греди и профили, които се заваряват или захващат с планки. Обикновено стоманата е поцинкована, което дава гаранция за десетки години, че няма да възникне корозия, която да отслаби конструкцията и да увреди къщата. За довършителните работи се използват абсолютно същите материали като при къщите с дървена конструкция. Практически конструкцията, било то метална или дървена, остава скрита в стените и отвън къщите са напълно еднакви, а единствената разлика между двете къщи са предимствата и недостатъците на използвания материал.

3. Сглобяеми къщи без носеща конструкция

4. Преместваеми къщи