Качество, цена и енергийна ефективност на сглобяемите къщи

Качество

Сглобяемите къщи често се смятат за по-безопасни и по-добре построени от традиционните монолитни конструкции. Модулното сглобяване на отделни части се оказва, че предоставя устойчива система, която се представя много по-добре при екстремни атмосферни и тектонични условия в сравнение с конвенционалните строежи. След урагана Андрю от 5-та степен, който удари Флорида през 1992 година, Федералната агенция за управление на извънредните ситуации на САЩ обяви, че върху сглобяемите къщи в региона са нанесени минимални структурни щети.

Но не само модулното строителство прави сглобяемите къщи висококачествени. Другите причини са:

Засилен контрол

Сглобяемите къщи се проверяват на всяка стъпка от производствения процес, като по този начин се гарантира, че всички вложени материали са конструирани и изградени според най-високите строителни стандарти. Повечето монолитни къщи минават през единични проверки, поради което строителни проблеми или некачествена изработка могат да останат незабелязани. В рамките на Европейския съюз е въведена СЕ маркировка (CE mark), която представлява знак на съответствие, който се поставя върху определени продукти, предназначени за продажба в съюза. С него се гарантира тяхната релевантност към европейските изисквания за безопасност. При сглобяемите къщи тази маркировка дава възможност на съответните органи да проследят и контролират целия процес по изграждането на една сглобяема конструкция. Всички производствени операции са подложени на строг контрол – от нуждата от сертифициране на доставчиците, през нормативните документи и изисквания към качеството и начина на обработка на влаганите материали, до крайния продукт, чието качество се доказва с цял набор от изпитвания, гарантиращи, че той покрива всички стандарти за качество и безопасност.

Издръжливост

Тъй като сглобяемите къщи и отделните части на конструкцията трябва да бъдат транспортирани до строителната площадка, те трябва да могат да понесат вибрациите при транспорта. Отделно къщите с рамкова конструкция са доказано издържливи на силни земетресения и метеорологични въздействия. При нормална експлоатация и добра поддръжка сглобяемите сгради с дървена конструкция могат да се използват над 50 години, а някои производители дават гаранция за живот на сградите си с метална конструкция от 100 години.

Енергийна ефективност

Комбинацията от начина, по който се изграждат сглобяемите къщи, вложените материали, както и намаляването на движението на въздуха вътре и извън къщата, създава едно високо енергийноефективно пространство, което значително намалява текущите разходи. Допълнително енергийната ефективност може да бъде подобрена и от внедряването на съвременни екологични системи (фотоволтаици, геотермални системи и други), така че къщата може „да произвежда” повече енергия, отколкото й е необходима.

Цена

Диапазонът на цените на българския пазар варира в широки граници и зависи от степента на завършеност на къщата, както и от вложените интериорни материали, външна облицовка, допълнителна изолация и други. Къщи, завършени до степен груб строеж, могат да бъдат поръчани на цена от 240 лв./кв.м. до 430 лв. За къща, със степен на готовност „до ключ”, ще трябва да приготвите от 520 до 700 лв. Срещат се и къщи на доста по-високи цени – къщи с по-модерен архитектурен дизайн, допълнителни удобства, много високо качество на вложените материали, както при строителството, така и при вътрешния дизайн и обзавеждане на помещенията.